Rysslandskrisen handlar inte om NATO, det handlar om demokrati och frihet

I korthet: Det här är en insändare som publicerades i Ystads Allehanda 23/2 2022. Det är en replik på en insändare av en man som har missförstått orsakerna till Putins krig mot Ukraina.

In English: This post is a letter to a Swedish newspaper. It is a reply to a letter by someone who thinks the Russia crisis is about NATO and that it could have been avoided if Ukraine’s government hadn’t mentioned that they would like to join the NATO. But it’s not about NATO. It’s about democracy and freedom in Ukraine which Putin cannot stand. He wants to restore the Soviet Union borders.

I en insändare 17/2 visar Karl Mårtensson att han har missförstått orsakerna till Rysslands förnyade krig mot Ukraina. Försvarsalliansen NATO har aldrig utgjort något hot mot Ryssland. Den senaste gången något av de länder som varit dominerat av Sovjet anslöt sig till NATO, var 2004. Ingenting har förändrats sedan dess som på något sätt skulle ha kunnat utgöra ett hot mot Ryssland. NATO-länderna rustade ned medan Ryssland under Putin kraftigt har rustat upp.

Däremot känner sig Putin hotad av den demokrati och frihet som finns i Ukraina. Putin vill inte att de idéerna ska spridas till Ryssland och hota hans välde. En annan orsak till Putins krig mot Ukraina står att finna i hans bitterhet över Sovjets kollaps. Enligt Putin var utgjorde kollapsen 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han anser alltså att det var värre att miljoner människor återfick friheten än att ca 27 miljoner sovjetmedborgare dog under det Andra Världskriget.

Putin är inte den ende i Kreml som sörjer Sovjets kollaps. Därför ansökte de Baltiska länderna tidigt om medlemskap i NATO.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.