Bjeréns svartvita bild håller inte

Insändare i Sydöstran 2/12 http://www.sydostran.se/insandare/bjerens-svartvita-bild-haller-inte/

Världen låter sig inte beskrivas i svart-vita termer vilket Ulf Bjerén, 28 november, vill få oss att tro.

Under Morales tid som president ökade den bolivianska befolkningens levnadsstandard betydligt. Den extrema fattigdomen halverades, BNP per capita växte med drygt tre procent per år, levnadslängden ökade med fem år och barnadödligheten halverades. I detta avseende har Morales varit mycket framgångsrik till skillnad från sina socialistiska meningsbröder i Venezuela som drivit sitt land till avgrunden. Tyvärr har Morales i likhet med andra socialister svårt att lämna ifrån sig makten när de väl kommit över den.

För att behålla makten så har Morales under sin tid som president begränsat pressfriheten, minskat domstolarnas oberoende, attackerat civilsamhället och oberoende organisationer samt gjort det svårare för politiska motståndare att föra ut sina budskap i valkampanjer. Sedan han tillträdde har även korruptionen ökat.

Morales maktambitioner har lett honom till att bryta mot den författning som han själv var med om att införa 2009. Enligt denna kan en president endast sitta i två mandatperioder. Det accepterade inte Morales. Morales vann presidentvalet 2006. Strax efter att den nya författningen trätt i kraft utlyste han ett nyval och vann. Morales hävdade då att den första mandatperiod före författningen kom till inte skulle räknas. Författningsdomstolen, vars ledamöter noga utvalts av Morales, gav honom rätt och han tilläts därför ställa upp i valet 2014 och valdes åter till president.

Tre mandatperioder var dock inte nog för Morales. Därför utlystes i 2016 en folkomröstning om slopandet av begränsningar för antalet mandatperioder. Folket sade nej. Det hejdade emellertid inte författningsdomstolen från att komma fram till det bisarra domstolsutslaget att begränsningen av mandatperioder var en kränkning av Morales mänskliga rättigheter!

Vid det senaste valet misstänktes valfusk och folk krävde att valresultatet skulle kontrolleras av den oberoende organisationen OAS. Morales valfusk är konstaterat och en enig kongress har kommit överens om nyval som ska övervakas av internationella sympatisörer. Alla anklagelser om kupp är därför starkt överdrivna. I samband med protester för och mot Morales har brutala övergrepp begåtts av båda sidor. Den som vill granska mina påståenden och de källor jag använt för beskrivningen ovan hänvisas till https://gubbdjavel.com/2019/11/19/bolivia-another-socialist-president-gone-rogue/

Bolivia – another socialist president gone rogue.

Spoiler: It wasn’t a coup. Morales’s manipulation of the vote-counting in the Presidential election turned people against him. This was his last, of many, attacks on democracy in Bolivia. Since 2006, Morales has concentrated power, placed lackeys in the Constitution court, limited the independence the judiciary, attacked the media and oppressed civil society organisations. But Morales shall have credits for improving the lives of many Bolivians. Since he became president in 2006, extreme poverty has been halved, inequality has decreased and GDP per capita has on average grown by some 3.2% per year. At the same time has life expectancy increased by five years and neonatal mortality decreased by almost 50%.

The reality is not black and white even if one sometimes gets that impression from reading the news. The opponents to Morales are no angels and I would not accept an invitation from the interim president who abuses her interim presidential powers to the extent that security forces’ killings of pro-Morales demonstrators can go unpunished. The security forces’ killings and detentions of Morales supporters are of course unacceptable. If she doesn’t keep her promises of new and fair elections, sanctions should be imposed.

Continue reading

Only growth and market economies can save the planet.

Spoiler: Global warming is a real problem that needs to be addressed. However, policies appeasing the cries of alarm demanding de-growth and socialism would be disastrous for our planet. Most of the growth today is intensive. That means that we consume more of less material-intensive products such as information- and telecommunication services. The production of such requires less inputs of material and energy than production of goods. Continued growth including digitalisation, more use of robots and artificial intelligence in the production processes will therefore mean even less use of resources than today while less growth or de-growth means the opposite. And the good news is that de-coupling is possible.

De-coupling can only take place in market economies. Socialism and planning economies would only make matter worse. The belief that concentration of power in the hands of a few people should solve the problem of global warming ignores the fact that there has never been any more environmental damaging system than the planning economies in Soviet Union, its satellite states, China and North Korea. Market economies are much more capable of fostering new ideas and transforming these into innovative products through technological progress than planning economies. But markets alone won’t do it. Policies that affect relative prices supporting green technology and provide incentives for innovation are necessary.

Continue reading

Maybe Chile isn’t so bad after all

Spoiler. The current demonstrations and riots in Chile that started as protests against a 3.75% increase in public transportation tariffs. The focus of the demonstrations seems to have turned into demands of a fairer society. The protests may be justified. And the rage over military forces patrolling the streets, reminding people about Pinochet’s brutal regime is understandable.  But contrary to what we read and hear from the often-ill-informed media, and what Leftists want us to believe, the people of Chile are not subject to oppression and impoverishment by neo-liberal policies. In fact, if one looks at Chile over time, incomes have increased, and inequality decreased.

Continue reading