Märkligt inlägg om Förintelsen

I korthet: Nedanstående är ett svar på en debatt artikel på opulens.se. Fullständig länk: https://www.opulens.se/opinion/markligt-inlagg-om-forintelsen/

DEBATTSVAR. ”Sovjets och Nazitysklands pakt, där östeuropeiska länder delades upp i intressesfärer, banade väg för andra världskriget” skriver Mats Marcusson, freds- och människorättsaktivist samt pensionerad EU-tjänsteman.

Continue reading

Ryssland rustar upp

I korthet: Trots att Ryssland inte har varit utsatt för något externt hot sedan Sovjetunionens kollaps, så har Putin genomfört en kraftig upprustning av landets krigsmakt sedan han blev president. Upprustningen har skett av offensiva skäl. Militär förmåga är ryskt ett utrikespolitiskt medel för en regim vars målsättning är att återuppliva Sovjetunionens forna välde. Ökade utgifter är inte det enda sättet att öka den militära förmågan. Genom stora övningar och krigen i Georgien, Syrien och Ukraina har rysk militär kunnat öva såväl vapen som taktik och strategier.

Continue reading

Kremlin, Poland, the WWII and the truth.

Spoiler: The Kremlin lies again. We ought to be used to it by now since Kremlin has been vomiting lies especially about its war crimes in Syria and Ukraine. But the Kremlin has taken its lies to a new level recently. This year it is 75 years ago since the WWII ended. In Soviet and Russia, it has been commemorated as the Great Patriotic War which means that they prefer to forget Stalin’s alliance with Hitler which started the war.

The existence of the Molotov-Ribbentrop pact and its secret protocol was acknowledged by the Soviet Union during the Perestroika. However, Putin seems to regret this. Not just regret it but unbelievable enough even blame Poland for being attacked by the Nazis and Soviet Union. 

Continue reading

Is the Belt and Road Initiative a blessing or a trap?

Spoiler: The Belt and Road Initiative (BRI) is often described as blessing for the countries that are part of it. The BRI is supposed to increase trade and growth. China provides the funding, the expertise and often much of the labour force.

But it might be a good idea to ask why China wants to pursue these infrastructure project when other international lenders don’t. There is no shortage of global capital, on the contrary. Infrastructure projects are long term and often yield low returns. Low and uncertain returns in the far future in combination with very high capital costs scare most lenders away.

But Chinese lenders seem willing to take on high risks. The reason Chinese lenders undertake projects that may not be profitable is that they can call Beijing to pick up the tab. And Beijing can put pressure on the borrowers.

Continue reading