WHY WE SHOULD NOT ALLOW PUTIN TO TURN RUSSIA-UKRAINE WAR INTO A FROZEN CONFLICT

Published by Stockholm Free World Forum 10 September 2022

After failing to capture Kyiv, the Kremlin focused its efforts on seizing and holding Donbas region and the south of Ukraine. In Donbass, Kremlin’s scorched-earth tactics have recently stalled. Russia’s slow advance in Ukraine combined with substantial military casualties mean that Putin desperately needs a pause in the war to regain his army’s weakening strength. This may temporarily freeze the conflict, but it will not bring a permanent peace to Europe. Despite recent setbacks, Putin has not given up his hopes to destroy Ukraine and restore Russia’s influence on the territories of the former Russian empire. To prevent another war, Russia must be decisively defeated and forced to abandon its imperial ambitions argues Dr. Olena Stavrunova and Mats Marcusson. 

Continue reading

Maoister för putin

I korthet: Maos grymhet står i paritet med Hitlers, Stalins och Pol Pots. Jämfört med dem och andra massmördare var han också den överlägset dummaste. Därför är det inte så konstigt att många av de som stödjer den lille personen i kremls massmordkrig på Ukraina är maoister.

De flesta av dem är eller har varit medarbetare i FIB Kulturfront. En förening för personer som gillar massmördare. De flesta som nämns nedan medverkar eller har medverkat i FIB Kulturfront.

In English: This post is about Swedish maoists who support the little person in the kremlin. The same persons who branded the post-Stalin Soviet Union as imperialistic, now wholeheartedly support the little person’s imperialistic war against Ukraine.

Continue reading

Furry Ukrainian heroes

Spoiler: Ukraineis full of heroes. Not only two-legged but also four-legged furry heroes. There are plenty of cats and dogs in the Ukrainian forces holding the lines against muscovite orcs. Ukrainians love their pets. Many who were forced to leave their homes following muscovy’s attacks brought their pets with them. There are also lots of exceptional Ukrainian heroes who stayed behind while orcs where around to make sure that animals would be fed.

Continue reading

Nej till Nej till NATO.

I korthet: Organisationen Nej till NATO är inte en organisation eller förening i vanlig bemärkelse. Nej till NATO består av folk som stödjer putins imperialistiska folkmordskrig mot Ukraina. Medlemmarna är företrädesvis gamla kommunister som sörjer Sovjets kollaps och hatar USA och NATO. Enstaka förvirrade miljöpartister förekommer också.

Dessa människors förakt för demokrati och mänskliga rättigheter är avgrundsdjupt. Eftersom de hyser ett avgrundsdjupt förakt för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter så hatar de EU, NATO och USA. Och de tycker inte om att vi genom medlemskap och samarbeta med EU, NATO och USA kan försvara oss bättre mot putin och hans orcher.

Continue reading