Det finns ingen junta i Kyiv men väl en demokratiskt vald regering och president

Tjafs men stalinisten Bjerén.

Den som blir ertappad med att ljuga står inför valet att erkänna och föra en diskussion baserad på fakta eller som Bjerén fortsätta att trassla in sig i lögner. Då riskerar man att sanningen kommer och knackar på ens dörr. Som konstateras i rapporten från OSSE 28 september har ryssarna fört in vapen i Donbass. Samma OSSE-rapport anger att ett OSSE-team träffade på en rysk underrättelseofficer i Donetsk.

På OSSE:s hemsida finns fler rapporter med uppgifter om rysk militär och ryska vapen i Donbass. Om OSSE hade tillåtits att kontrollera hela gränsen mellan Ryssland och det ockuperade delen av Ukraina så hade rapporterna om ryska vapen och trupper varit ännu fler.

Även rapporten av FN:s höge kommissionär för mänskliga rättigheter om situationen i Ukraina 16 maj till 15 augusti vittnar om trupp- och vapentransporter från Ryssland till Donbass. I rapporten kritiseras också övergrepp av båda sidor mot civila i konflikten. Det är alltså inte en partsinlaga.

Bjerén är inte intresserad av sanningen om situationen i Ukraina. I stället upprepar han Kremls lögner om en ”kupp”. Den som tar del av fri och oberoende media kan ta reda på sanningen om Maidanupproret som startades av Mustafa Nayem, bördig från Afghanistan.

Vidare kan den som är intresserad av objektiv information läsa sig till att demokratiska parlaments- och presidentval hållits i det ickeockuperade Ukraina. Inget av extremistpartierna kom in i parlamentet. I det ryskockuperade Donbass tilläts däremot endast rysktrogna partier ställa upp.

Fakta om flyktingsituationen i Ukraina

Uppgifterna om antalet ukrainare som befinner sig på flykt inom och utanför Ukraina varierar stort. Enligt uppgifter från UNHCR och, den norska frivilligorganisationen, IMCR så befinner sig mellan 800 000 och 1,5 miljoner ukrainare på flykt inom landet, 50 000-60 000 av dessa har flytt från Krym efter den ryska illegala annekteringen. Många som tvingats bort från sina hem återfinns i Luhansk och Donetsk men de flesta flyktingar från den ryskockuperade delen av Donbass finns i andra delar av Ukraina.

Mellan 270 000 och 320 000 tycks ha flytt till Ryssland. Det är dock långt ifrån en miljon som Ulf Bjerén påstår i sin insändare. Uppgifterna om en miljon uppges endast av ryska statskontrollerade medier som TASS och Russia Today. Det är medier som dagligen sprider lögner och desinformation om Ukraina och den ryska invasionen.

Eftersom Ulf Bjerén inte drar sig för att upprepa de ryska lögnerna om ukrainska flyktingar är det inte heller förvånande att han kallar de ryska lastbilskolonnerna som för in vapen och trupper för humanitär hjälp. Även här finns det gott om bevis i form av rapporter från FN, OSSE, ögonvittnen och rapporter av journalister som bl.a. träffat på beväpnade turistande ryssar i uniform i Ukraina.

Mats Marcusson

Låt Ukraina fira

Den 24 augusti firas Ukrainas självständighetsdag av ukrainare över hela världen med undantag av de delar som annekterats eller ockuperats av Ryssland. I dessa områden är det farligt att vifta med ukrainska flaggor eller bära landets färger. Ukrainas självständighetsdag är en nagel i ögat på president Putin, som betraktade Sovjetunionens sammanbrott som 1900-talets största geopolitiska katastrof.

De senaste dagarnas upptrappning av ryska trupper kring Ukrainas gräns är oroande och det finns risk för en ny rysk offensiv i östra Ukraina. Detta skulle vara ytterligare ett brott mot vapenvilan och den överenskommelse som träffades i Minsk.

Västländer och övriga demokratier måste öka trycket på Ryssland för att få regimen att dra tillbaka sina trupper från Ukraina. Ett första steg av den svenska regeringen och av svenska medier bör vara att kalla ryska soldater för ryska soldater och inte för ”separatister” eller ”rebeller”.

Mats Marcusson

Jo, Ryssland bär skulden för kriget i Ukraina

Ryska lögner blir inte mer sanna för att de upprepas av svenska kolportörer. Riktigt tokigt, snudd på komiskt, blir det när Jan Fredriksson (JF) påstår att Reagan skulle ha lovat Gorbatjov att inte införliva forna Öststatsländer i NATO. Det var Bush och inte Reagan som var USAs president när Sovjetunionen äntligen kollapsade. Men det viktiga är att ingen amerikansk president vare sig kan eller har kunnat ge ett sådant löfte. Demokratiskt valda regeringar i olika länder ansöker om medlemskap. Medlemskapet avgörs genom demokratiska processer, inte genom diskussioner med diktatorer. Det finns alltså inget avtal mellan USA och Ryssland om vilka som får vara medlemmar i NATO.

Däremot slöts en överenskommelse i Budapest 1994 där bl.a. USA och Ryssland förband sig att respektera Ukrainas territoriella integritet i samband med att Ukraina avvecklade sina kärnvapen. Som bekant respekterar inte Putin denna överenskommelse och inte heller Helsingforsavtalet 1975.

Eftersom det inte finns några NATO-baser i Östeuropa har Ryssland inte anledning att känna någon oro. Det finns däremot anledning för oss som bor i fria demokratiska länder att känna oro inför det ökade ryska kärnvapenskramlet med hot om att placera kärnvapen i Kaliningrad vilket står i strid med överenskommelsen med NATO från 1997 om att inte flytta kärnvapeninstallationer.

Att Putin skulle ha rätt att dra en röd linje vid Ukraina är ett absurt påstående eftersom Ryssland inte har rätt att bestämma över andra länder. Men det är naturligtvis här skon klämmer. Det har JF rätt i. Ukrainas demokratiskt valde president och parlament har valt att söka sig mot Västeuropa eftersom befolkningen delar våra värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter. Detta kan Putin inte acceptera och han räds att dessa värderingar sprids till Ryssland. Därför valde han att ockupera Krim och östra Ukraina.

Mats Marcusson