Finansiering av rysk propaganda

Om hur svenska skattebetalare finansierar rysk propaganda i Sverige.

Svenska skattebetalarnas pengar används för ryska propagandasyften. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har delat ut 208 000 i bidrag för år 2016 till Ryska riksförbundet (Rurik). Bidraget används bl a för verksamhet som strider mot demokratins idéer.

Skattepengar går till bl a Ruriks deltagande i politiska demonstrationer samt produktioner av tv-sändningar som är politisk propaganda vilken går ut på att stödja ryska trupper och de ryskstödda kriminella element som hindrat befolkningen i delar av östra Ukraina från att delta i de fria och demokratiska val som organiserats i andra delar av Ukraina med undantag för Krim. På Ruriks hemsida visar årsredovisningen för 2014 och länkar till tv-sändningar att delar av Ruriks verksamhet strider mot demokratins idéer och används för att bilda opinion för kriminella element i Donbas.

Frågan har också en säkerhetspolitisk dimension. Ryssland försöker påverka den svenska opinionen i olika frågor genom bl a desinformationskampanjer på sociala medier. Det är därför inte förvånande att den ryska ambassaden på sin Facebooksida länkar till Ruriks tv-sändningar om Ukrainakrisen. Det gläder säkert Kreml men svenska skattebetalares skratt fastnar i halsen när de inser att de indirekt är Putins nyttiga idioter.

Inte minst ur den sist nämnda synpunkten bör MUCF snarast ompröva sitt ställningstagande och granska om Ruriks och dess medlemsorganisationers verksamhet i Sverige är förenliga med demokratins idéer.

Mats Marcusson

Ställ krav på Ryssland

I den mån det går att påverka Ryssland bör den svenska regeringen kräva att Ryssland omedelbart friger Kohveri, Kolchenko, Sentsov, Sevchenko samt drar sig tillbaka från Ukraina.

Putin har åter demonstrerat sitt totala förakt för internationell rätt. Nyligen dömdes den ukrainske filmregissören Sentsov och aktivisten Kolchenko på falska grunder till 10 respektive 20 års fängelse. Ett annat ryskt övergrepp var kidnappningen av den estniske gränsvakten Eston Kohveri. Denne kidnappades i Estland av den ryska säkerhetstjänsten och dömdes till 15 års fängelse i Ryssland i en farsartad rättegång.

Det finns risk för ytterligare ett ryskt justitiemord. Den ukrainska piloten Nadia Savchenko kidnappades i Ukraina och fördes över gränsen. Hon påstås ha medverkat till att två ryska journalister dödats trots att det finns vittnen på att hon inte befann sig i närheten när det skedde.

Denna förvrängda syn på hur rättvisa ska skipas är ett av många tecken på att Ryssland åter håller på att bli en totalitär regim. Sedan mars 2014 har Ryssland illegalt annekterat Krim, ockuperat stora delar av Donbassregionen i Östra Ukraina och medverkat till nedskjutningen av det malaysiska passagerarplanet MH17 över Ukraina. I ett patetiskt försök att förhindra sanningen från att uppenbaras lade Ryssland veto i FN mot bildandet av en undersökningskommission.

Den svenska regeringen har tidigare tydligt uttryck sitt stöd för Ukraina. I den mån det går att påverka Ryssland bör den svenska regeringen kräva att Ryssland omedelbart friger Kohveri, Kolchenko, Sentsov, Sevchenko samt drar sig tillbaka från Ukraina.

Mats Marcusson

Jo, Ryssland bär skulden för kriget i Ukraina

Ryska lögner blir inte mer sanna för att de upprepas av svenska kolportörer. Riktigt tokigt, snudd på komiskt, blir det när Jan Fredriksson (JF) påstår att Reagan skulle ha lovat Gorbatjov att inte införliva forna Öststatsländer i NATO. Det var Bush och inte Reagan som var USAs president när Sovjetunionen äntligen kollapsade. Men det viktiga är att ingen amerikansk president vare sig kan eller har kunnat ge ett sådant löfte. Demokratiskt valda regeringar i olika länder ansöker om medlemskap. Medlemskapet avgörs genom demokratiska processer, inte genom diskussioner med diktatorer. Det finns alltså inget avtal mellan USA och Ryssland om vilka som får vara medlemmar i NATO.

Däremot slöts en överenskommelse i Budapest 1994 där bl.a. USA och Ryssland förband sig att respektera Ukrainas territoriella integritet i samband med att Ukraina avvecklade sina kärnvapen. Som bekant respekterar inte Putin denna överenskommelse och inte heller Helsingforsavtalet 1975.

Eftersom det inte finns några NATO-baser i Östeuropa har Ryssland inte anledning att känna någon oro. Det finns däremot anledning för oss som bor i fria demokratiska länder att känna oro inför det ökade ryska kärnvapenskramlet med hot om att placera kärnvapen i Kaliningrad vilket står i strid med överenskommelsen med NATO från 1997 om att inte flytta kärnvapeninstallationer.

Att Putin skulle ha rätt att dra en röd linje vid Ukraina är ett absurt påstående eftersom Ryssland inte har rätt att bestämma över andra länder. Men det är naturligtvis här skon klämmer. Det har JF rätt i. Ukrainas demokratiskt valde president och parlament har valt att söka sig mot Västeuropa eftersom befolkningen delar våra värderingar om demokrati och mänskliga rättigheter. Detta kan Putin inte acceptera och han räds att dessa värderingar sprids till Ryssland. Därför valde han att ockupera Krim och östra Ukraina.

Mats Marcusson

Ryssland har redan inlett krig i Europa

Genom att titta på Russia Today eller läsa Sputnik News kan man få en lika skev verklighetsuppfattning som Jan Fredriksson (JF) ger uttryck för i sin debattartikel (18/5). I den upprepas påståenden som ofta förekommer i den ryska desinformationskampanjen. Ett vanligt förekommande tema i denna är att Natos utökning är ett led i en aggressiv kampanj mot Ryssland. I själva verket var det ju så att demokratiskt valda regeringar i Östeuropa och i forna Sovjet ansökte om medlemskap i Nato efter Sovjetunionens sammanbrott. Varför de ansökte torde vara uppenbart för de flesta.

Orsaken till denna konflikt, som JF kallar det, är Rysslands olagliga annektering av Krim och ockupation av östra Ukraina. I det läget är det inte konstigt att Nato höjer sin beredskap och övar försvarsförmågan i de östliga medlemsländerna där befolkningarna har 45 års dåliga erfarenheter av den sovjetiska ockupationsmakten.

Den politiska lösning som JF efterfrågar är ganska enkel att genomföra. Det räcker med att Ryssland drar tillbaka sina trupper från Donbassregionen i Ukraina, återlämnar Krim till Ukraina, slutar att kränka sina grannländers territorier och friger den estniske gränsvakt som kidnappats av rysk säkerhetstjänst.

Detta kommer troligen inte att hända. Det är inte heller särskilt troligt att Ryssland avbryter sin militära upprustning, upphör med militära övningar i vårt närområde eller på övrigt sätt bidrar till en avspänning. Snarare tvärtom. Därför bör vi öka vår försvarskapacitet och ansöka om medlemskap i Nato.

Mats Marcusson