Ja till Nato

I korthet: Detta inlägg är en insändare i Sydöstran som replik på en snubbe som inte vill att vi ska vara med i NATO.

In English: This post is a letter to a newspaper. It’s a reply to someone who doesn’t want us to be a NATO member. I argue that Ukraine would not have been attacked by the imperialists in Kremlin if Ukraine had been member of NATO in 2014 when the war began. The Baltic countries have not been attacked despite Putin’s mad imperialistic dreams. Why? Because they’re members of NATO.

However, Putin is mad. It can’t be ruled out that he attacks the Baltics. Should that happen, we need to be in NATO too.

 

Continue reading

Rysslandskrisen handlar inte om NATO, det handlar om demokrati och frihet

I korthet: Det här är en insändare som publicerades i Ystads Allehanda 23/2 2022. Det är en replik på en insändare av en man som har missförstått orsakerna till Putins krig mot Ukraina.

In English: This post is a letter to a Swedish newspaper. It is a reply to a letter by someone who thinks the Russia crisis is about NATO and that it could have been avoided if Ukraine’s government hadn’t mentioned that they would like to join the NATO. But it’s not about NATO. It’s about democracy and freedom in Ukraine which Putin cannot stand. He wants to restore the Soviet Union borders.

I en insändare 17/2 visar Karl Mårtensson att han har missförstått orsakerna till Rysslands förnyade krig mot Ukraina. Försvarsalliansen NATO har aldrig utgjort något hot mot Ryssland. Den senaste gången något av de länder som varit dominerat av Sovjet anslöt sig till NATO, var 2004. Ingenting har förändrats sedan dess som på något sätt skulle ha kunnat utgöra ett hot mot Ryssland. NATO-länderna rustade ned medan Ryssland under Putin kraftigt har rustat upp.

Däremot känner sig Putin hotad av den demokrati och frihet som finns i Ukraina. Putin vill inte att de idéerna ska spridas till Ryssland och hota hans välde. En annan orsak till Putins krig mot Ukraina står att finna i hans bitterhet över Sovjets kollaps. Enligt Putin var utgjorde kollapsen 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han anser alltså att det var värre att miljoner människor återfick friheten än att ca 27 miljoner sovjetmedborgare dog under det Andra Världskriget.

Putin är inte den ende i Kreml som sörjer Sovjets kollaps. Därför ansökte de Baltiska länderna tidigt om medlemskap i NATO.

Att jämföra militärutgifter

I korthet: Det här är en insändare som publicerades i Sydöstran 28/1 2022. Det är en replik på en insändare av en ökänd gammal maoist och putinist som i likhet med Putte sörjer Sovjets kollaps. Allt den snubben skriver går ut på att försvara diktaturer.

In English: This post is a letter to a Swedish newspaper. It is a reply to a letter by an old maoist now acting as a mouth piece for Putin. More specifically. My letter is debunking his pathetic way of comparing military expenditures. He compares absolute numbers which is meaningless. NATO, including USA, has large military expenditures because USA has commitments to Japan, South Korea, Taiwan and other countries in the South China Sea which are threatened by the aggressive communist regimes in China and North Korea. Military expenditures should be related to other public expenditures, such an expenditures for health care. The Kremlin spends more on its military than on russians health care. All NATO countries spend more on health care than on the military. This shows what kind of ambitions and priorities different countries’ governments have.

Continue reading

Kreml bestämmer inte vår säkerhetspolitik

I korthet: Det här är en insändare. Den publicerades i Sydöstran den 21 december angående Puttes orimliga krav på att få bestämma vår säkerhetspolitik.

In English: This post is a letter to a Swedish newspaper. The letter is about the little bare-chested psychopath in the Kremlin and his demands to decide our security policies.

Continue reading