Byggindustrin bromsar tillväxten

I korthet: Den historiskt låga produktiviteten inomsvensk byggindustri är ett allvarligt problem. Att produktiviteten inom en bransch är låg behöver inte vara ett problem om branschen är liten i förhållande till den övriga ekonomin. Men om en stor bransch har låg produktivitet och samtidigt ökar sin andel av ekonomin, så uppstår problem. Den svensk byggindustrins bidrag till den totala produktivitetstillväxten är nästan lika låg som den offentliga sektorns.

Om inte produktiviteten inom byggindustrin kan fås att stiga, så ökar trycket på ökningar av produktiviteten inom de andra branscherna. Orsakerna till den låga produktiviteten beror till stor del på den svaga konkurrensen inom branschen. An English version will follow soon.

Continue reading