Byggindustrin bromsar tillväxten

I korthet: Den historiskt låga produktiviteten inomsvensk byggindustri är ett allvarligt problem. Att produktiviteten inom en bransch är låg behöver inte vara ett problem om branschen är liten i förhållande till den övriga ekonomin. Men om en stor bransch har låg produktivitet och samtidigt ökar sin andel av ekonomin, så uppstår problem. Den svensk byggindustrins bidrag till den totala produktivitetstillväxten är nästan lika låg som den offentliga sektorns.

Om inte produktiviteten inom byggindustrin kan fås att stiga, så ökar trycket på ökningar av produktiviteten inom de andra branscherna. Orsakerna till den låga produktiviteten beror till stor del på den svaga konkurrensen inom branschen. An English version will follow soon.

Continue reading

En förstärkning av vårt försvar är den bästa fredsstrategin

I korthet: Det här inlägget utgörs av en insändare som publicerades i Ystads Allehanda 26/1 2021, länk här. Insändaren är en replik på en annan insändare av två desinformatörer från Folk och Fred. Folk och Fred är som bekant en facebookgrupp bestående av i första hand små kremliner som sprider Kremls desinformation och lögner. Det är de vanliga misstänkta vilket den säkerhetspolitiske experten Patrik Oksanen visat bl.a här.

Summary in English: This post is a letter to a Swedish newspaper. The letter is a reply to another letter sent by two members of a pro-Kremlin organisation, or rather a facebook group whose members are trying very hard to be to be taken seriously.

Continue reading

Satsa på fred och säkerhet – gå med i NATO.

I korthet: Den här debattartikeln på unt.se skickades in som en replik på ett antal kremliners debattartikel. De vill inte att vi ska kunna förbereda oss för att försvara vårt land gentemot ryska aggressioner. Deras nonsens här. En av undertecknarna ljuger om sin akademiska titel. Igen. I debattartikeln kallar han sig adjungerad professor. Denna titel innehade han under tre år, se här. Han var adjungerad professor i tre år för en extern anställning, alltså inte vid universitetet. Det sista året före sin pensionering arbetade han som forskare vilket alltså var titeln han innehade vid sin pensionering.

Summary in English: This post is a letter to a newspaper. The purpose of the letter is to reply to a letter sent by some pro-Kremlin people who don’t want us to be able to defend Sweden or help the Baltic countries against Russian aggression. One of the co-signers is a man regularly assumes academic titles he doesn’t have. Pathetic as most Kremlin trolls.

Continue reading