About gubbdjavel

Vresig gubbe

How to compare Russia’s military expenditures

Spoiler: Even though Russia has not been exposed to any external threat since the collapse of the Soviet Union, its military expenditures have increased massively since 1999. The media often present confusing and incorrect pictures of the size and developments of Russian military expenditures.  This is often due to incorrect conversion of roubles to dollars without taking the lower Russian prices in to account. It is, however, not necessary to convert military expenditures to dollars to compare Russia’s military expenditures to other countries’. Relating countries’ expenditures to other government expenditures in current prices and local currencies give a correct picture of governments’ priorities. Applying that method shows that the Russian government prioritises its military before its people.

Continue reading

Märkligt inlägg om Förintelsen

I korthet: Nedanstående är ett svar på en debatt artikel på opulens.se. Fullständig länk: https://www.opulens.se/opinion/markligt-inlagg-om-forintelsen/

DEBATTSVAR. ”Sovjets och Nazitysklands pakt, där östeuropeiska länder delades upp i intressesfärer, banade väg för andra världskriget” skriver Mats Marcusson, freds- och människorättsaktivist samt pensionerad EU-tjänsteman.

Continue reading

Ryssland rustar upp

I korthet: Trots att Ryssland inte har varit utsatt för något externt hot sedan Sovjetunionens kollaps, så har Putin genomfört en kraftig upprustning av landets krigsmakt sedan han blev president. Upprustningen har skett av offensiva skäl. Militär förmåga är ryskt ett utrikespolitiskt medel för en regim vars målsättning är att återuppliva Sovjetunionens forna välde. Ökade utgifter är inte det enda sättet att öka den militära förmågan. Genom stora övningar och krigen i Georgien, Syrien och Ukraina har rysk militär kunnat öva såväl vapen som taktik och strategier.

Continue reading

Kremlin, Poland, the WWII and the truth.

Spoiler: The Kremlin lies again. We ought to be used to it by now since Kremlin has been vomiting lies especially about its war crimes in Syria and Ukraine. But the Kremlin has taken its lies to a new level recently. This year it is 75 years ago since the WWII ended. In Soviet and Russia, it has been commemorated as the Great Patriotic War which means that they prefer to forget Stalin’s alliance with Hitler which started the war.

The existence of the Molotov-Ribbentrop pact and its secret protocol was acknowledged by the Soviet Union during the Perestroika. However, Putin seems to regret this. Not just regret it but unbelievable enough even blame Poland for being attacked by the Nazis and Soviet Union. 

Continue reading