About gubbdjavel

Vresig gubbe

Yellow vests without a case.

Spoiler: The Yellow Vests’ claims that inequality in France is increasing are not justified. Wages constitute the most important share of total incomes and real earnings per capita kept growing despite the Financial crisis. Nor did labour shares in total GDP decrease and real wages increased more than labour productivity. And no indicators indicate that inequality has increased.

In fact, France also has one of the most generous welfare programs in the OECD which hasn’t prevented the Kremlin to spread lies and pay people to demonstrate and riot.

Continue reading

How to compare Russia’s military expenditures

Spoiler: Even though Russia has not been exposed to any external threat since the collapse of the Soviet Union, its military expenditures have increased massively since 1999. The media often present confusing and incorrect pictures of the size and developments of Russian military expenditures.  This is often due to incorrect conversion of roubles to dollars without taking the lower Russian prices in to account. It is, however, not necessary to convert military expenditures to dollars to compare Russia’s military expenditures to other countries’. Relating countries’ expenditures to other government expenditures in current prices and local currencies give a correct picture of governments’ priorities. Applying that method shows that the Russian government prioritises its military before its people.

Continue reading

Märkligt inlägg om Förintelsen

I korthet: Nedanstående är ett svar på en debatt artikel på opulens.se. Fullständig länk: https://www.opulens.se/opinion/markligt-inlagg-om-forintelsen/

DEBATTSVAR. ”Sovjets och Nazitysklands pakt, där östeuropeiska länder delades upp i intressesfärer, banade väg för andra världskriget” skriver Mats Marcusson, freds- och människorättsaktivist samt pensionerad EU-tjänsteman.

Continue reading

Ryssland rustar upp

I korthet: Trots att Ryssland inte har varit utsatt för något externt hot sedan Sovjetunionens kollaps, så har Putin genomfört en kraftig upprustning av landets krigsmakt sedan han blev president. Upprustningen har skett av offensiva skäl. Militär förmåga är ryskt ett utrikespolitiskt medel för en regim vars målsättning är att återuppliva Sovjetunionens forna välde. Ökade utgifter är inte det enda sättet att öka den militära förmågan. Genom stora övningar och krigen i Georgien, Syrien och Ukraina har rysk militär kunnat öva såväl vapen som taktik och strategier.

Continue reading