Sämre villkor för ukrainska flyktingar är slöseri

I korthet: Det här inlägget har publicerats som en insändare i Sydöstran den 2/1 2023. Villkoren för flyktingar från Ukraina är sämre än villkoren för andra flyktingar. Det är inte bara ovärdigt. Det är också ett slöseri med resurser. Ukrainare som har kommit till Sverige är högre utbildade än boende i Sverige och har en högre sannolikhet att bli sysselsatta än andra med liknande bakgrund.

In English here:

Diktaturen i Kreml lyckas inte besegra Ukraina på slagfältet. Genom att terrorbomba bostäder, sjukhus och civil infrastruktur hoppas terroristerna i Kreml att bristen på värme, el och vatten ska få ukrainare att fly västerut.

Putin hoppas att ökade kostnader för flyktingmottagning ska få oss att sluta stödja Ukrainas kamp mot utrotningskriget. Det kommer han inte att lyckas med. Ukrainska flyktingar mottages väl och ges i många länder möjlighet att försörja sig själva genom att uppfylla minimireglerna i EU:s massflyktsdirektiv.

Som den liberale skribenten Alex Voronov påpekat utgör tyvärr Sverige ett undantag och låter ukrainska flyktingar leva i undantagstillstånd. Ukrainska flyktingar folkbokförs inte och får inget personnummer. Därmed ges de inte rätt att studera på Svenska för invandrare, SFI, och att ta del av etableringsinsatser.

Istället för att erbjuda svenskundervisning i SFI för ukrainska flyktingar så överlåter regeringen ansvaret till folkhögskolor som har sämre möjligheter och resurser att genomföra utbildningen. Utbildningen är sämre än SFI:s och ges enbart i cirka sextio procent av Sveriges kommuner. Dessutom hindras många ukrainare som erbjuds arbeten att flytta till anställningsorten och ta dessa då kommuner och länsstyrelser i byråkratisk nit förhindrar detta. De ukrainska flyktingarna förväntas leva på 71 kronor om dagen.

Det här är inte bara en ovärdig behandling av flyktingarna, det är dessutom ett resursslöseri. Nationalekonomerna Fredrik W Andersson och Eskil Wadensjö har i en analys av tidigare anlända ukrainare åren 2004–2020 visat att personer i denna grupp i klart högre är sysselsatta grad än anlända från länder utanför EU/EES.

En individs möjlighet att få arbeta är i hög grad beroende av hennes utbildning. Anlända från Ukraina, och särskilt kvinnor, har en högre utbildning än genomsnittet för alla boende i Sverige. Analysen visar också att ukrainare har en högre sannolikhet att vara sysselsatta än individer född i Sverige med liknande egenskaper.

Men analysen visar också att på en outnyttjad resurs. Trots den högre utbildningsnivån har ukrainska kvinnor en lägre sysselsättning jämfört med män än kvinnor födda i Sverige jämfört med män födda i Sverige. Dessutom visar Andersson och Wadensjö att sannolikheten för att vara sysselsatt är lägre för flyktingar än för andra anlända ukrainare.

Dessa resultat visar att regeringens politik inte enbart är ovärdigt utan också ett resursslöseri. De ukrainska flyktingarna utgörs främst av kvinnor med hög utbildning med hög sannolikhet att få en sysselsättning. Men regeringens politik lägger krokben för detta samtidigt som den leder till högre utgifter och lägre inkomster än vid lika villkor för ukrainska flyktingar som andra flyktingar.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.