Maoister för putin

I korthet: Maos grymhet står i paritet med Hitlers, Stalins och Pol Pots. Jämfört med dem och andra massmördare var han också den överlägset dummaste. Därför är det inte så konstigt att många av de som stödjer den lille personen i kremls massmordkrig på Ukraina är maoister.

De flesta av dem är eller har varit medarbetare i FIB Kulturfront. En förening för personer som gillar massmördare. De flesta som nämns nedan medverkar eller har medverkat i FIB Kulturfront.

In English: This post is about Swedish maoists who support the little person in the kremlin. The same persons who branded the post-Stalin Soviet Union as imperialistic, now wholeheartedly support the little person’s imperialistic war against Ukraine.

Detta inlägg handlar om maoisters eller stalinisters stöd till putins folkmordskrig mot Ukraina. Maoister och stalinister är skit samma. Båda ismerna grundar sig på folkmördare som svamlade ihop diverse skrifter vars ändamål var att skapa personkulter. Hur som helst, samma personer som upprördes över Sovjets angrepp mot Afghanistan och hävdade folkens rätt till självförsvar i t.ex. Vietnam, stödjer nu en stormakts folkmordskrig mot ett självständigt land. I denna blogg som drivs av personer med åsikter långt ut på vänsterkanten påpekas också denna motsättning: personer som påstår sig vara anti-imperialister stödjer ett imperialistiskt krig syftande till att göra Ukraina till en rysk koloni. 

 

Den svenska maoisten som stödjer putinregimens imperialistiska folkmordskrig

 

Sedan Jan Myrdal gick till läggen så är kanske hans lärjunge Stefan Lindgren den mest kände maoisten. Precis som Jan Myrdal så förnekar Lindgren Stalins, Maos och Pol Pots massmord. Den senare tycks han och Jan Myrdal ha träffat och skakat hand med. De flesta människor skulle dra sig för att skaka hand med personer som är ansvariga för miljoner människors död. Inte Lindgren.

Lindgren var tidigare en stark kritiker av Sovjet som det utvecklades efter Stalins död. Nu är han en helhjärtad supporter av putinregimen. Hans stöd visar sig inte enbart i spridande av regimens åsikter. Som andra anhängare av bolsjevismen så lyder Lindgren noga den order som gavs av Komintern redan på 1930-talet om förtal, misstänkliggörande och smutskastande av politiska motståndare. Forskare, journalister och andra som kritiserar putinregimens in- och utrikespolitik stämplas som charlataner, hycklare, inkompetenta och lögnare på Lindgrens bloggar. Dessa omdömen gäller alltså människor som, till skillnad från Lindgren, vet vad de talar om.

Utfallen mot dessa kunniga och oberoende experter innehåller ofta nedsättande uttryck. Lindgrens hysteriska attacker mot kritiker av putinregimen förekommer främst på 8dagar.se och nyhetsbanken.se. Dessa sidor har sökfunktioner som kan användas för att se vad Lindgren skrivit om folk som vet mer än han.

Ett ovanligt hysteriskt utfall drabbade Jonas Sjöstedt och ett antal vänsterpartister efter deras utrikespolitiska motion om Ryssland 2020. I denna anfördes bl.a att:

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige som enskilt land såväl som medlem i EU och FN ska kräva ett omedelbart stopp på de tjetjenska myndigheternas övergrepp mot hbtq-personer och verka för att hbtq-personers rättigheter respekteras fullt ut och tillkännager detta för regeringen.

De övergrepp på hbtq-personer som begåtts och begås i Tjetjenien är välkända. Förföljelser, trakasserier, misshandel, tortyr, våldtäkter och mord har dokumenterats många gånger av människorättsorganisationer. Men Lindgren tycker inte om att putins tama jihadister kritiseras. Vänsterpartiets yrkande avfärdas därför av Lindgren som att Jonas Sjöstedt skulle kräva att:

 ”Tjetjenien måste omedelbart hbtq-certifieras. Hör sen!. Och så här avslutas Lindgrens inlägg om motionen:

Undertecknarna är Jonas Sjöstedt, Jens Holm, Maj Karlsson, Birger Lahti, Karin Rågsjö, Mia Sydow Mölleby, Linda Westerlund Snecker, Håkan Svenneling. Må fan ta dom!”

Det säger en del om Lindgren. Fan ta dem som kritiserar förföljelser, trakasserier, misshandel, tortyr, våldtäkter och mord på hbtq-personer i Tjetjenien. Det är därför inte konstigt att Lindgren stödjer putins folkmordskrig mot Ukraina. Tydligare än så här kan det inte skrivas:

Men det som hänt är knappast grund för att utmåla Ryssland som expansionistiskt i största allmänhet. Det handlar om att läka de öppna sår som Sovjets plötsliga upplösning lämna efter sig då 25 miljoner människor hamnade utanför hemlandets gränser.

Lindgrens stöd av putin tar sig ofta ganska bisarra uttryck vilket följande citat visar:

Min bild är en annan: för första gången på länge har vi en rysk ledare som faktiskt är intresserad av historien och tar sig tid att gå ner på dokumentnivå. Ur rent intellektuell synpunkt har nog Putin bara sin överman i Stalin och Lenin.

Dokumentnivå? Möjligen tänker Lindgren på att den lille personen i kreml plagierat en amerikansk lärobok för att låtsasdisputera i nationalekonomi vid ett universitet där han inte studerat någonting överhuvudtaget innan han lade fram plagiatet som avhandling.

I samma inlägg avfärdar Lindgren rysslandsexperten Gudrun Persson och imiterar förtjänstfullt Bagdad Bob:

Att operationen mot Tjernobyl-Kiev-Tjernigov snarare var till för att binda upp styrkor medan DNR/LNR med ryskt stöd intog svarta havskusten ända bort till Cherson är ingen möjlig tolkning för dem. Hela väststrategin just nu bygger på illusionen att Zalenskyj kan tränga tillbaka ryssarna och besegra dem i grunden. Men fakta på marken visar att de kombinerade rysktalande styrkorna obönhörligt rensar regionerna Donetsk och Lugansk från Kievstyrkor.  Något avgörande motstånd kan Kiev inte bjuda sedan deras flygvapen slagits ut liksom tusentals stridsvagnar.”

Av alla bilder som publicerats, bl.a. den nedan framstår det snarare som om de ukrainska styrkorna band fast muskovitiska styrkor och tanks norr om Kyjiv.

Källa: https://xklsv.com/ukraine-russian-forces-abandon-tanks-in-hasty-withdrawal-from-kyiv-16435302/2022-04-09/288856

Bland lögnerna ovan kan nämnas att muskoviterna tidigt hävdade att de slagit ut ett antal ukrainska flygplan som översteg det antal Ukrainas flygvapen faktiskt hade med en faktor på mellan två och tre. Tusentals stridsvagnar? Ingen lögn från kreml är för grov för Lindgren att upprepa.

Lindgren har även en Facebooksida där han sprider sina inlägg på ovan nämnda sidor. Facebook har uppmärksammat Lindgrens inlägg till stöd för putinregimen. Till Lindgrens förtret vilket syns nedan.

 

Maoist som ordförande i Svensk-ryska vänskapsföreningen  

 

Var har Facebook fått det ifrån? Det är inte omöjligt att de har noterat att Lindgren är ordförande Svensk-ryska vänskapsföreningen. Lindgren tycks sköta dess hemsida. Den har ett liknande upplägg som Nyhetsbanken och 8dagar. Han har också skrivit föreningens stadgar, se längst ner på sidan!

Många av de inlägg som finns på föreningens hemsida handlar om olika tal som den lille diktatorn i kreml hållit. Ett annat inlägg gör reklam för en broschyr där det påstås att sanktioner som riktas mot Ryssland är olagliga. Två av författarna är Lars Drake samt krigsaktivisten Agneta Norberg. Men. Även om det är moraliskt förkastligt att vara ordförande i en vänskapsförening som stödjer en diktatur så är det inget bevis för att Lindgren skulle vara ”under den ryska statens redaktionella kontroll”. Det finns heller ingen lag som förbjuder någon att tjänstgöra som nyttig idiot åt kreml.

 

Maoistens medverkande i rurik som får skattemedel till att sprida kremls proganda i Sverige

 

Lindgren har även skrivit artiklar som publicerats på det Ryska riksförbundet i Sveriges hemsida.  (En av styrelsemedlemmarna i rurik är för övrigt den ökända Svetlana Karlsson som överöste en ukrainska, utanför ryska ambassaden i Stockholm med grova förolämpningar av henne och andra ukrainare.) Ryska riksförbundet finansieras delvis med våra skattepengar. Förbundet har fått bidrag från Myndigheten för ungdoms och civilsamhällesfrågor sedan 2011. Hur mycket framgår här. Bidragen ges för att driva organisation. Hur bidragen används framgår till viss del av föreningens verksamhetsberättelser för de olika åren.

En del av verksamheterna ägnas åt att sprida kremls propaganda. Dit hör arbete för arrangerande av marscher för ”det odödliga regementet” i Sverige. Dessa marscher utgör en del av kremls krig mot historien där syftet är att förtränga Molotov-Ribbentroppakten vilken ledde till det Andra Världskriget. Marscherna arrangeras runt om i världen. Rurik deltar i det av kreml ledda internationella samarbetet. Här två aktiviteter från fjolåret.

Händelser under programmet Stöd till landsmäns rättigheter och mot historieförfalskning.

Deltagande i online-konferensen för Internationella Odödliga regementet vid 80-e årsdag av Tysklands anfall mot Sovjet (Det Odödliga regementets koordinator i Sverige).

Deltagande i konferensen ”Segrarnas minnen” i Belgrad (Det Odödliga regementets representant från Göteborg).”

Lindgren är, som nämnts ovan, en flitig medarbetare på rurik.se. Han har skrivit en rad inlägg som inte bara handlar om den lille diktatorns olika tal utan också artiklar om sovjetiska veteraner som bott i Sverige. Utöver detta så arbetar han enligt rurik också genom sin blogg 8dagar genom att främja en objektiv bild av Ryssland. En annan aktör i det arbetet är tidningen på högerkanten Nyheter Idag samt Södertäljeposten.

Skärmdumpen ovan har jag hämtat från en tidigare verksamhetsberättelse som inte längre finns att tillgå på ruriks nya hemsida. Jag kommer tyvärr inte ihåg vilket år den är ifrån men samtliga verksamhetsberättelser finns hos MUCF för den som är intresserad.

Men. Även om det är moraliskt förkastligt att medverka till att sprida kremls propaganda med svenska skattemedel så är det inget bevis för att Lindgren skulle vara ”under den ryska statens redaktionella kontroll”. Det finns heller ingen lag som förbjuder någon att tjänstgöra som nyttig idiot åt kreml.

En annan fråga är om svenska skattepengar har använts för att betala Lindgren för dennes arbete för rurik. Lindgren kan ju i och för sig ha skrivit utan ersättning. Äran att vara delaktig i spridandet av kremls lögner är kanske tillräcklig.

Lindgren har också ett konto på Telegram. Den används för att sprida kremls lögner, bl.a. att Edvard Selander Patrignani som avled under tjänstgöring i den ukrainska armén skulle ha varit en legosoldat. I artikeln som anges som källa står inget om att denne hjälte som stred för Ukrainas frihet skulle ha varit legosoldat. Det är kremls version och därmed Lindgrens version. 

 

Den Odemokratiska Folkmonarkin Nordkoreas representant för Sverige och putin

 

Anhängare av den Odemokratiska Folkmonarkin Nordkorea är naturligtvis också maoister eller stalinister. Juche är bara en massa svammel vars enda syfte var att bygga en personkult för Kim Il-Sung som ur rent intellektuell synpunkt inte ens nådde upp till Lenins och Stalins nivåer. Möjligen putins. Det finns absurt nog en svensk-koreansk vänskapsförening vars syfte är att sprida folkmordsregimens propaganda i Sverige. Föreningen har en ordförande, Christer Lundgren.

På dess hemsida påstås förnuftsvidrigt att FN och USA inledde Koreakriget. Om inte den USA-ledda FN-alliansen hade ingripit så hade hela Koreahalvön varit ett koncentrationsläger. Eftersom Lundgren önskar att så vore fallet hatar han försvarsallianser och därmed även NATO vilket framgår av detta inlägg.

Det spelar ingen roll för Lundgren hur korkade påståenden som matas ut från den Odemokratiska Folkmonarkin Nordkorea. Det visas av det senaste inläggen från vänskapsföreningen hemsida. Covidutbrottet i koncentrationslägret påstås ha kommit från luftballonger från Sydkorea. På den svensk-koreanska föreningens hemsida meddelar Lundgren också glatt att den Odemokratiska Folkmonarkin Nordkorea ”erkänner” putins låtsasrepubliker i Donetsk. Bland andra klämkäcka inlägg på sidan återfinns beskrivningar av folkmordsregimens framgångar med att ta fram kärnvapen. Bland Lundgrens bidrag till kremls attacker mot Ukraina märks översättningen till svenska av Rikard Sakwas bok om Ukraina som fick utstå mycket kritik för det ensidiga försvaret av kremls version av utvecklingen i Ukraina före och efter Maidanrevolutionen. Som många andra försvarare av folkmordsregimer så är Lundgren också med i FIB Kulturfront och där försvarat putinregimens folkmordskrig mot Ukraina. Det gör han även på sin facebooksida och på Folket i Bilds hemsida och tidning.

 

Övrig maoistisk undervegetation

 

Bland FIB Kulturfronts styrelseledamöter och lokala ordföranden återfinns många som stödjer putinregimens folkmordskrig mot Ukraina. Romelsjö är en av dem. Som konstaterats tidigare så är Romelsjös blogg snarare en anslagstavla vilket jag skrev om här. Ordförande för FIB Kulturfront i Växjö, Ulf Nilsson, bidrager flitigt genom att översätta artiklar från foliehattsidor, RT och Sputnik. En annan ökänd bloggare är Knut Lindelöf. Förutom stödet till den imperialistiska putinregimens folkmordskrig mot Ukraina, finns diverse inlägg om vilken bra kille Stalin var. FIB Kulturs ordförande för lokalavdelningen i Blekinge är Ulf Bjerén i Karlskrona vars vidriga åsikter bl.a. framkommer i en mängd insändare i Blekinge Läns Tidning och Sydöstran. Han påstår bl.a. att slaktaren Assad har blivit vald i demokratiska val.

Dick Emanuelsson är också en av dessa gamla maoister/stalinister som hyllar massmördare. Han tycks lida av bloggdiarré av hans profil att döma. Bloggen om Ukraina ägnas åt att sprida lögner från diverse kremlinska sidor. Hans facebookinlägg likaså.

Dessa delas flitigt av bl.a. krigsaktivisten och stalinisten Mario Sousa vars hemsida är bland de mest groteska svenska hemsidor jag sett. Mario Sousa har stött putinregimens krig mot Ukraina sedan 2014 och flitigt spridit dess lögner. Till slut tröttnade Ukrainas säkerhetspolitik på hans lögner. Mario deltager också regelbundet i Nej till Natos demonstrationer i Uppsala tillsammans med Lars Drake.

Det finns fler maoister som ljuger på bloggar och Facebook. Ett alltför ivrigt sökande och läsande leder kraftigt illamående. Jag avråder därför starkt från detta.

2 thoughts on “Maoister för putin

  1. Igår var jag inne och kommenterade på Lindelöfs blogg. Du har helt rätt om honom. Han stödjer putins folkmordskrig mot Ukraina. I ett svar till mig skriver han att mitt “skall” på putin är obehagligt.

    Like

  2. Det är meningslöst att kommentera på sådana där kloaksidor. Slösa inte din energi på sådant. Det har alltid funnits och kommer alltid att finnas folk som älskar diktatorer och dess bödlar.

    Like

Leave a Reply to Knut Gustafson Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.