Nej till Nej till NATO.

I korthet: Organisationen Nej till NATO är inte en organisation eller förening i vanlig bemärkelse. Nej till NATO består av folk som stödjer putins imperialistiska folkmordskrig mot Ukraina. Medlemmarna är företrädesvis gamla kommunister som sörjer Sovjets kollaps och hatar USA och NATO. Enstaka förvirrade miljöpartister förekommer också.

Dessa människors förakt för demokrati och mänskliga rättigheter är avgrundsdjupt. Eftersom de hyser ett avgrundsdjupt förakt för demokrati och mänskliga fri- och rättigheter så hatar de EU, NATO och USA. Och de tycker inte om att vi genom medlemskap och samarbeta med EU, NATO och USA kan försvara oss bättre mot putin och hans orcher.

Frihet och demokrati som en imperialistisk konspiration

Medlemmarna i Nej till NATO anklagar EU för att vara en imperialistisk organisation trots att medlemskap är frivilligt till skillnad från COMECON som Sovjet påtvingade de länder som ockuperades efter det Andra Världskriget. NATO hatas ännu mer eftersom de länder som tvingades med i Warszawapakten, samt i Sovjet, av naturliga skäl valde att ansöka om medlemskap i NATO så fort som möjligt efter Sovjets kollaps. USA hatas sedan länge då landet förhindrade att Sovjet anföll Västeuropa.

Dessa personers stöd gäller inte endast putins utrikespolitik. De stödjer även putins inrikespolitik trots att han tidigt avfärdade socialism som medel för att återupprätta det ryska imperiet. När vanliga muskoviter protesterar mot putins förtryck så hävdar medlemmarna i Nej till NATO att de är manipulerade och finansierade av USA och dess allierade. Protester mot förtryck i putins rike eller länder som kan betraktas som allierade till honom är aldrig spontana enligt Nej till NATO. Enligt Nej till NATO har vanliga människor som protesterat mot förtryck i Belarus, Hong Kong, Syrien, Ukraina under Janukovytj och Venezuela m.fl. diktaturer, inga egna viljor. De kan inte tänka självständigt utan är styrda av USA, Illuminati, Soros, Bilderbergruppen, eller någon imperialistisk enhet. Frihet är enligt Nej till NATO en imperialistisk konspiration.

 

Nej till NATO stödjer putins folkmordskrig

Som Peter Hultqvist konstaterade i samband med undertecknandet av Värdlandsavtalet med NATO så var det samma undervegetation som spred lögner om avtalet som om Ukraina. Det var en korrekt observation. Personerna i Nej till NATO stödjer putins folkmordskrig mot Ukraina och hans krigsbrott, alltså:

Förnekande av en ukrainsk nationell identitet och stat,

Systematiska och planerade attacker mot civila,

Upprättande av tortyrkammare och koncentrationsläger i s.k. filtreringscentra,

Massdeportationer, massavrättnigar, gruppvåldtäkter och barnamord,

Plundring av private ägodelar som säljs vidare i muskovy.

Tvångsinskrivningar av ukrainare i den ryska armén.

Användning av förbjudna vapen mot ukrainska civila och soldater

-Medveten bombning och förstörelse av civil infrastuktur: skolor, sjukhus, energi- och vattenverk, mödravårdscentraler, daghem, äldreboende m.m.

Förstörelse av jorbruksarealer, stöld av spannmål och blockad av ukrainsk spannmålsexport i syfte till att skapa livsmedelskriser i världen.

Införande av muskovitisk skolutbildning och läroböcker, förbud av användandet av det ukrainska språket i skolor i de ockuperade områden.

Brännande, förstörelse och stöld av ukrainska kulturella byggnader, monument och andra ukrainska föremål.

 

Nej till NATO är ingen organisation, det är en samling facebookgrupper

 

Dessa människor förekommer i diverse facebookgrupper där muskovys krig mot Ukraina sedan 2014 har haft ett starkt stöd. De mest ökanda grupperna är Nej till NATOs egen grupp, dess systergrupp ”Försvara alliansfriheten – Nej till NATO”, ”Svenskt världspolitiskt forum”, ”Ryssland i Massmeda”,”Aktivister för Fred”, ”Ukrainabulletinen” och ”Folk i Fred”. I dessa facebookgrupper förekommer folk från diktaturkramande föreningar som Folket i Bild/Kulturfront, Fredsrådet, Kvinnor för Fred, Svensk-koreanska föreningen, Svensk-ryska vänskapsföreningen, Svensk-kubanska föreningen och Syriensolidaritet m.fl. Påfallande många inlägg i dessa grupper görs av i Sverige bosatta muskoviter samt uppenbara konton med påhittade svenska namn.

Eftersom Nej till NATO inte är en riktig organisation måste man undersöka vad de mest högljudda individerna skriver och säger. Ordförande i Nej till NATO är Lars Drake. Han förekommer i de flesta grupper som har försvarat putins krig mot Ukraina sedan 2014 då Krym annekterades illegalt och Donbas anfölls av muskovitiska trupper. Drake har använt påhittade akademiska titlar samt även utgett sig för att vara professor i olika sammanhang, se här. Nu använder han titeln ”f.d. adjungerad professor” i insändare.

Det stämmer att han har varit adjungerad professor även om han pensionerades som forskare. Han var adjungerad professor under tre år för en extern anställning på mellan 10% och 30%. Om man antar att han arbetat cirka 30 år på universitetet så var han alltså adjungerad professor på en befattning utanför universitetet under mellan 1 och 3 procent av sin tid på universitetet. Lars Drake, har en blogg, Synapze. På den bloggen försvarar han putins krig mot Ukraina. På bloggen upprörs han över att Ukraina får vapen att försvara sig med, kritiserar sanktionerna mot muskovy och påstår att muskovy inte blockerar Ukrainas hamnar utan att det tvärtom är ryska hamnar som blockeras. Dessutom rasar han mot att fria och oberoende media, som kritiskt granskar uppgifter, publicerar fakta om muskoviternas krigsbrott.

Det här inlägget som kommer från en muskovit med falskt konto delade Drake på sin fb-sida.

Enligt Nej till NATO är putins folkmordskrig i själva verket ett amerikansk proxykrig

 

Vice ordförande är en person som heter Eva Jonson. Hon är lite eljest vilket framgår av denna del av ett tal som hon höll vid ett möte på 26/3 2022. (Hämtat från en av maoisten Stefan Lindgrens kloaksidor.)

Det är USA och Nato som ligger bakom de allra flesta konflikter i vår tid, inklusive det krig som nu pågår i Ukraina.

Nato är inte en fredsorganisation!

Nato är inte en försvarsallians, utan en offensiv militärallians.

Vilken är Natos plan?

USA och Nato är på jakt efter Rysslands naturtillgångar.

De vill komma åt Rysslands långa kust mot Arktis.

Och de gör ingen hemlighet av sina planer.

De talar öppet om att Ryssland borde styckas i tre delar.

Det handlar om kolonial erövring av ett land med stora naturresurser.

Sveriges naturresurser är i sammanhanget inte särskilt intressanta,

men Sveriges strategiska läge är viktigt.

I vårt land finns också tekniskt kunnande

som USA behöver för att nå sina mål.”

Citatet ovan är karaktäristiskt för Nej till NATO. Konspirationsteorier blandas med förnekanden av Ukrainas rätt till existens.

På ett annat möte talade ordföranden för den svenska stödföreningen för den Odemokratiska Folkmonarkin Nordkorea, Christer Lundgren.

Christer hatar av naturliga skäl försvarsallianser eftersom det var en sådan som förhindrade att Nordkorea förvandlade även Sydkorea till ett koncentrationsläger.

En tjej försedd med en muskovitisk flagga är en flitig deltagare på Nej till NATOs möten. Hon är välkommen.

Nej till NATO i kremls led

 

Andra kända medlemmar är Tord Björk, Agneta Norberg och Anders Romelsjö. Deras medverkan i kremls desinformationskampanjer är väl kända och dokumenterade bl.a  här. Patrik Oksanen har också dokumenterat dessa figurers täta förbindelser med muskovitisk säkerhetstjänst i ett antal artiklar.

Tord Björk är glad idag. Som Martin Kragh har visat så deltog Björk tidigt i internationella kremlvänliga sammanhang för att stödja putins imperialistiska ambitioner.

Som en lydig liten kremlin bildade Tord Björk facebookgrupperna ”Aktivister för Fred” och ”Ukrainabulletinen”efter muskovys angrepp på Ukraina 2014. I dessa förmedlas kremls lögner, bl.a. om tragedin i Odesa den 2 maj 2014. Trots att Europarådets utredning fastslog att tragedins förlopp började med att proryska demonstranter anföll proukrainska demonstranter samt att elden troligen uppstod inuti Fackföreningarnas Hus, så har Björk den 2:a maj varje år, utom i år, fört ut kremls påståenden om en massaker mot antifascister. Björk har också deltagit i kremls kampanjer mot Europaparlamentets resolution som korrekt fastslog att Sovjets och Nazitysklands samarbete var den direkta orsaken till det Andra Världskriget.

Björk deltog också tidigt i kremls arbete med att legitimera ockupationen av Krym genom sitt deltagande i ett möte i Yalta med likasinnade promuskovitiska individer representerande olika vänsterextremistiska organisationer och partier i olika länder. Som framgår av “deklarationen” så stödde Björk redan då kremls version av händelseutvecklingen i Ukraina. Den oförmågan till självständigt tänkande delar han med resten av medlemmarna i Nej till NATO. Den svenska versionen av deklarationen som publicerade i Internationalen visas nedan.

Stolligt så att det förslår. Inte minst påståendet att EU skulle ha gett militärt stöd. Sådana dumheter förekommer i alla sammanhang där Björk är med.

Agneta Norberg har som bekant skämt ut sig offentligt genom sitt ställningstagande för putins folkmordskrig vilket uppmärksammades av Expressens ledarsida.

Anders Romelsjö är ökänd för sin blogg där han antingen stödjer putinregimen och andra diktaturer eller förtalar, misstänkliggör och smutskastar dess kritiker. Det är dock tveksamt om det kan kallas en blogg och om Romelsjö är en bloggare. Åtminstone inte en självständig sådan eftersom han för det mesta återger vad som skrivs på andra bloggar som Steigans. Den kommentaren görs även här av Svante Svensson på FiB Kulturfronts gamla blogg. I inlägget mals tokvänsterns fantasifulla försök att skylla putinregimens nedskjutning av MH17 på andra, till grus. Svensson konstaterar att:

Romelsjö återpublicerar dessutom mycket av det som Pål Steigan skriver och kan inte riktigt betraktas som en självständig bloggare.”

Även om det var en del år sedan kommentaren gjordes så är den träffande även idag. Inte bara Steigan återges utan också diverse foliehattsidor som ”Moon of Alabama”. Det är en blogg som tycks drivas av diverse anonyma barfyllon.

Det är ju passande för en pensionerad läkare som forskat om alkoholens effekter….

1 thought on “Nej till Nej till NATO.

  1. Pingback: Maoister för putin | Globalisation, furry animals and anything but fishing

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.