Svenska FN-förbundet och ICAN är samarbetspartners med Kvinnor för Fred och Sveriges Fredsråd

I korthet: Detta är ett gästinlägg av Knut Gustafsson. När Sveriges fredsråds ordförande, Agneta Norberg, uppmärksammades för sitt stöd av putins folkmordskrig mot Ukraina, så började Knut nysta i relationerna mellan Sveriges Fredsråd (SFR), Kvinnor för Fred (KFF) och andra organisationer som står uppsatta som samarbetspartners på KFF:s hemsida. Knut ställde frågor till dessa sistnämnda i mäjl. Han fick inga tillfredsställande svar. Därav detta gästinlägg. Sprid det gärna.

Agneta Norberg, ordförande i SFR, uppmärksammades på Expressens ledarsida efter sitt ställningstagande för Putins folkmordskrig mot Ukraina. KFF är en av sju medlemsorganisationer i SFR. En styrelseledamot i KFF ingår i styrelsen för SFR. Som Patrik Oksanen visat i en rad artiklar, bl.a. här, så har SFR genom Agneta Norberg också samarbetat med rysk säkerhetstjänst.

Som påpekats av Patrik Oksanen med flera så är KFF och SFR i praktiken en och samma organisation. De båda organisationerna deltar i samma arrangemang, t.ex. de som organiseras av organisationen Folk och Fred.

Dock är inte alla i KFF förtjusta i samarbetet med SFR. Det framgår av två motioner till 2022 års årsmöte. KFF:s styrelse valde att inte redovisa hur styrelsen ställt sig till motionerna. Styrelsen tycks inte ha tagit ställning av dess luddiga uttalande att döma.

Därför började jag försöka ta reda på om styrelsen hade tagit ställning för eller emot motionerna. Jag började med att fråga en av styrelseledamöterna i KFF, Britta Ring. Frågan ställdes på hennes Facebooksida. Istället för att besvara min fråga så blockade hon mig.

Jag vände mig därför direkt till KFF. I ett mäjl den 13/5 ställde jag frågan till KFF:s presskontakt. Hon svarade den 17/5 att hon inte visste men hade vidarebefordrat min fråga till KFF:s kansli. För säkerhets skulle skickade jag ett mäjl till info.se den 18/5.

Jag fick som väntat inget svar från KFF:s styrelse. Den vill inte berätta att de inte vill bryta samarbetet med Agneta Norberg och SFR. Med anledning av den uppmärksamhet som Norberg fått så undrade jag om inte andra organisationer började dra öronen åt sig. Den 24/5 frågade jag därför de flesta av organisationerna på denna lista över KFF:s samarbetspartners/nätverk om de verkligen ville stå på samma lista som SFR och fortsätta samarbeta med KFF trots denna organisations samarbete med SFR. Innehavaren av denna blogg och Patrik Oksanen fick kopia på mäjlet.

Endast företrädare för två av organisationerna nedan har svarat på mitt mäjl,

Svenska FN-förbundet och ICAN svarade via dess underorganisation Svenska Läkare mot Kärnvapen. Båda dessa organisationer har fördömt Rysslands krig mot Ukraina. De svar jag fick var dock tråkiga. Ingen av dem anser att det finns någon anledning att bryta samarbetet med KFF. Ingen av dem har vidtagit någon åtgärd för att avlägsna sig från den lista över KFF:s samarbetspartner/nätverk där även SFR återfinns.

FN-förbundet svarade genom Jens Pettersson, senior rådgivare. Han svarade enbart mig och ville att jag skulle ringa upp honom. Det stod inget annat i detta mäjl. Då jag ville ha transparens avvisade jag det i ett mäjl som även Patrik Oksanen fick. Då återkom Jens och skrev att Svenska FN-förbundet delade den syn som återfinns i en av de två motionerna till KFF:s årsmöte som nämnts ovan. Avslutningsvis skrev han

“Vårt ”samarbete” med Kvinnor för fred är mycket begränsat. De är medlemsorganisation hos oss och vi uppfyller de stadgeenliga kraven gentemot dem som medlemmar.”

Svenska FN-förbundet avser alltså att fortsätta sitt (begränsade) samarbetet med KFF/SFR och har inget emot att stå kvar på listan över samarbetspartners/nätverk.

Svenska Läkare mot Kärnvapen (SLMK) svarade att SLMK inte samarbetade vare sig med Agneta Norberg, SFR eller My Leffler. Att My Leffler är styrelseledamot i både KFF och SFR undgick henne tydligen. Dessutom svarar hon att:

“Svenska Läkare mot Kärnvapen deltar i ett nätverk, Nätverket för kärnvapennedrustning, som samlar 14 föreningar under en gemensam plattform för kärnvapennedrustning. I övrigt har vi inte heller något samarbete med Kvinnor för Fred.”

Och i Nätverket för kärnvapennedrustning återfinns Sveriges Fredsråd vilket framgår om man klickar på “Medlemmar” på Nätverkets hemsida.

Alltså samarbetar SLMK med SFR. Jag vet inte om Josefin är medveten om det eller inte. Någon gång borde hon ha läst vad som står på Nätverkets hemsida. Hon kan ju ha glömt det.

Även Josefin föredrog att undvika transparens genom en fortsatt dialog per telefon. Det gjorde inte jag.

I synnerhet inte som en av SLMK:s styrelseledamöter, Gunnar Westberg, genom åren deltagit en rad olika sammanhang med Agneta Norberg och andra som stött Rysslands krig mot Ukraina sedan 2014. Därför svarade jag på följande sätt (med kopia till samtliga ovan nämnda organisationer och personer):

Josefin svarade att Gunnar Westbergs deltagande hade genomförts som privatperson, inte som representant för ICAN eller SMLK. Det kan ifrågasättas. De som besvärar sig att söka lite på Internet upptäcker att Gunnar Westberg representerar ICAN vid ett flertal arrangemang av ryskvänliga organisationer.

Avslutningsvis skrev Josefin:

“Att ha en sådan här konversation med en person som vägrar presentera sig och sin agenda är väldigt otrevligt och obehagligt och jag föreslår att du antingen berättar vem du är och varför du håller på såhär, eller slutar blanda in oss i något som vi inte har att göra med.”

Hon tycker inte om att jag frågar varför ICAN/SLMK framträder som samarbetspartners med organisationer som stödjer Rysslands krig. Det är en obehaglig inställning anser jag.

ICAN/SLMK avser alltså att fortsätta sitt samarbete med KFF/SFR och har inget emot att stå kvar på listan över samarbetspartners/nätverk. ICANs styrelseledamot Gunnar Westberg kommer kanske att fortsättningsvis framträda med företrädare för ryskvänliga organisationer.

Avslutningsvis. En rad organisationer återfinns som samarbetspartners eller i samma nätverk som KFF och SFR vilket framgår av den här förteckningen på Nätverket för kärnvapennedrustnings hemsida. Det innebär givetvis inte att dessa organisationer delar KFF:s och SFR:s stöd av Rysslands krig mot Ukraina.

Men jag förstår inte varför man vill stå kvar som samarbetspartner till KFF och SFR. Antingen tror man inte på vad Patrik Oksanen, Gunnar Hökmark och andra har uttryckt om KFF och SFR eller så bryr man sig inte. I vilket fall som helst är det deprimerande.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.