Medlemskap i Nato i solidaritet med folk som hotas av Kreml

I korthet: Detta inlägg är en insändare i Ystads Allehanda som replik på en samling kremliner som inte vill att vi ska vara med i NATO. Bland undertecknarna återfinns bl.a. de som kallar sig för “Fredsrörelsen på Orust”. De återger ofta Kremls versioner av verkligheten och har bl.a. påstått att massakern i Srebrenica är en myt. Min replik skickades in innan de ryska massakrerna på civila ukrainiare i bl.a. Butja var kända.

In English: This post is a letter to a newpaper. It’s a reply to a bunch of pro-Russian people who have been defending Russia’s war against Ukraine since 2014. A few of them have also claimed that the massacre in Srebrenica is a myth. I sent my letter to the newspaper before the Russian massacres on civilian Ukrainians in Bucha and other cities were known.

I en insändare ”Sverige och Finland ska stå utanför Nato” lyckas ett antal personer argumentera mot ett svenskt Nato-medlemskap utan att nämna den ryska elefanten i rummet. Rysslands krig mot Ukraina sedan 2014 utgör ett flagrant brott mot FN-stadgan. Den utökade invasionen i februari har lett till att en fjärdedel av Ukrainas befolkning befinner sig på flykt från sina hem. Av dessa är hälften barn. Ett urskillningslöst brutalt bombande av skolor, daghem, sjukhus, bostadshus har lett till en humanitär katastrof. I Mariupol har ca 90% av bebyggelsen förstörts och staden riskerar att röna samma öde som Grozny och Aleppo vilka tidigare bombats till grus av Ryssland. Mer än 5 000 civila dött varav många i den teater som bombades trots att gatorna utanför var märkta med det ryska order för barn. Civilbefolkningen dödas inte bara i bombningar utan även av ryska trupper som beskjuter människor som försökt ta sig ut ur staden i sina bilar eller bussar som utlovats fri lejd genom humanitära korridorer. Även Chernihiv, Irpin och Kyjiv utsätts för den ryska terrorn.   

Av någon anledning nämner inte skribenterna detta. Inte heller den klimat- och miljöförstöring som Kreml gett upphov till genom sitt krig mot Ukraina sedan 2014. I Kyjiv rapporteras att luften innehåller mycket höga halter av luftföroreningar pga Kremls bombardemang. Den ockuperade Krymhalvön och de delar av Donbas som ockuperats sedan 2014 är inte bara sociala och ekonomiska katastrofområden men även ekologiska katastrofområden pga de föroreningar som misskötta fabriker och gruvor läcker ut i naturen och grundvattnet.

Diktatorn i Kreml har som bekant uttalat att han anser att Sovjetunionens kollaps var 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han har ytterligare sagt att Ukraina inte är ett riktigt land. Dessutom har han uttalat att frigörandet av samtliga republiker från Sovjetunionen var olagligt. Den ryske utrikesministern Lavrov har i olika sammanhang uttryckt samma sak och beklagat sig över de länder som blev ”föräldralösa” i och med Sovjets sammanbrott.

De baltiska länderna insåg tidigt att det fanns revanschistiska falanger i Ryssland som hyste samma imperialistiska ambitioner som Putin. Därför ansökte de och blev medlemmar i NATO 2004. De baltiska folken kan idag glädja sig åt att NATO skyddar dem från Kremls imperialistiska krig.

Med tanke på händelseutvecklingen och Putins beteende kan det dock inte uteslutas att de ryska styrkorna inleder ett anfall på Baltikum. I det läget kan vi inte stå utanför NATO.

Därför ska vi ansöka om medlemskap så fort som möjligt. En ansökan om medlemskap i NATO är inte bara yttryck för en egoistisk strävan att beskydda sig själv. Det är också ett uttryck för solidaritet med de folk som hotas av imperialisterna i Kreml.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.