Att jämföra militärutgifter

I korthet: Det här är en insändare som publicerades i Sydöstran 28/1 2022. Det är en replik på en insändare av en ökänd gammal maoist och putinist som i likhet med Putte sörjer Sovjets kollaps. Allt den snubben skriver går ut på att försvara diktaturer.

In English: This post is a letter to a Swedish newspaper. It is a reply to a letter by an old maoist now acting as a mouth piece for Putin. More specifically. My letter is debunking his pathetic way of comparing military expenditures. He compares absolute numbers which is meaningless. NATO, including USA, has large military expenditures because USA has commitments to Japan, South Korea, Taiwan and other countries in the South China Sea which are threatened by the aggressive communist regimes in China and North Korea. Military expenditures should be related to other public expenditures, such an expenditures for health care. The Kremlin spends more on its military than on russians health care. All NATO countries spend more on health care than on the military. This shows what kind of ambitions and priorities different countries’ governments have.

I sin insändare 17/1 argumenterar Ulf Bjerén för att Ryssland ska få bestämma över vår säkerhetspolitik. Som jag visade i min insändare 21/12 2021, så är de ryska kraven oförenliga med de internationella överenskommelser som landet har ingått.  

Som alla vet så är det ryska övertaget i Europa i form av trupper och vapen massivt. Det hindrar dock inte Ulf Bjerén från att göra en meningslös jämförelse av militärutgifter mellan NATO och Ryssland. NATO:s höga utgifter inkluderar de försvarsåtaganden USA har gentemot andra länder. USA har stora åtaganden för att skydda Japan, Sydkorea, Taiwan och länder i Sydkinesiska Sjön mot de aggressiva regimerna i Pyongyang och Beijing. Dessutom försvåras jämförelser av länders utgifter av växelkurser och prisskillnader. Att det dessutom saknas relevanta deflatorer för militärutgifter försvårar sådana jämförelser ytterligare.  

Men det finns ett sätt att göra rättvisande jämförelser mellan länders utgifter för militären. Utgifter för militärer måste ställas i relation till något. För att få en uppfattning om vad ett lands regering prioriterar så ska utgifter för militären ställas i relation till andra offentliga utgifter, lämpligen utgifter för hälso- och sjukvård. En regering som lägger mer utgifter på militären än på hälso- och sjukvård för sin befolkning har uppenbarligen ambitiösa planer för sin militär.

I Europa är det bara Belarus och Ryssland som år efter år lägger ner mer pengar på militären än på hälso- och sjukvård. Inget NATO-land gör det. Det står klart för alla hur Putin använder en hel del av utgifterna för militären. Det ockuperade Krym har förvandlats till en militärbas liksom delar av det ockuperade Donbas dit Ryssland dagligen för över vapen, trupper och ammunition för att beskjuta de ukrainska ställningarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.