Kvinnor för fred och ryska militärutgifter

I korthet: Det här inlägget är en insändare. Det publicerades den 25/11 i Ystads Allehanda här som svar på proryskt nonsens från en lokal avdelning av “Kvinnor för fred”.

English summary: This post is a letter to a Swedish newspaper. It is a reply to a pro-Kremlin group whose members call themselves “Women for Peace”, in Swedish “Kvinnor för fred”. They and other “peace activists” always compare Russia’s mitlitary expenditures in absolute numbers to claim that USA and other countries spend much more. I show that absolute numbers are meaningless in comparisons. In order to show the priorities of governments, military expenditures should be related to other government expenditures, for example expenditures on health care. The Kremlin spends more money on the military than on health for its people. The White House spends more money on the American people’s health than on its military. The Kremlin use its military to fight a war against Ukraine and terrorise the people in occupied Crimea and Donbas.

 

I en replik 22 november åberopar Kvinnor för fred SIPRI för att försöka tona ned den massiva upprustning som skett under Putins presidentperiod. Ett vanligt men dåligt debattknep från vissa s.k. fredsaktivister är att jämföra militärutgifter i absoluta tal. Då har USA högst militärutgifter. Det som ”fredsaktivisterna” inte bryr sig om att redovisa är de försvarsåtaganden USA har gentemot andra länder. USA har stora åtaganden för att skydda Japan, Sydkorea, Taiwan och länder i Sydkinesiska Sjön mot de aggressiva regimerna i Pyongyang och Beijing. 

Absoluta tal är som alla vet meningslösa vid jämförelser. Till exempel så är Kinas BNP 27 gånger större än Sveriges BNP men det är ingen som skulle få för sig att hävda att kineser har det bättre ställt än oss. Även utgifter för militärer måste ställas i relation till något. För att få en uppfattning om vad ett lands regering prioriterar så ska utgifter för militären ställas i relation till andra offentliga utgifter, lämpligen utgifter för hälso- och sjukvård som kan erhållas från WHO. En regering som lägger mer utgifter för militären än hälso- och sjukvård för sin befolkning har uppenbarligen ambitiösa planer för sin militär.

I Europa är det bara Belarus och Ryssland som år efter år lägger ner mer pengar på militären än på hälso- och sjukvård. Inget NATO-land gör det. Det står klart för alla hur Putin använder en hel del av utgifterna för militären. Det ockuperade Krym har förvandlats till en militärbas liksom delar av det ockuperade Donbas dit Ryssland dagligen för över vapen, trupper och ammunition. Inte främst över de två gränsövergångar där OSSE har tillträde utan över de nio som OSSE aldrig tillåtits bevaka. Dessutom passerar dagligen ett antal tåg över gränsen vars innehåll inte heller får kontrolleras av OSSE.

Vapnen används av ryssarna för beskjutning av ukrainska trupper samt civilbefolkning. För drygt en vecka sedan besköts byn Nevelske med ca 50 granater av de ryska trupperna. Sjutton hus skadades och sju familjer blev hemlösa. De ryska trupperna och deras vapen används även för att terrorisera folket i Donbas. Det sker bl.a. i det ökända koncentrationslägret Izolyatsia som styrs av personal från den ryska säkerhetstjänsten FSB. Där torteras dagligen fångar på de mest brutala sätt. De fångarna önskar att de kunde prata med Ryssland. Nu skriker de av smärta.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.