Vi behöver fler Nato-övningar

I korthet. Insändare i Sydöstran 26/3 (https://www.sydostran.se/insandare/insandare-vi-behover-fler-nato-ovningar-883c6050/ )som replik på insändare av proryska stollar från den lokala Fib K-avdelningen. An English version is found below the Swedish text

Den övervägande delen av den svenska fredsrörelsen är seriös. Dess medlemmar förstår att protestera mot att Ryssland för krig i Europa och övar för angrepp mot Sverige och andra länder i Östersjön.

Sedan finns det en liten skara som av någon anledning kallar sig för fredsvänner trots att de stöder Rysslands krig i Europa, Kinas aggressioner mot Taiwan och Nordkoreas kärnvapenprogram.

I en insändare den 23 mars skryter representanter för denna skara med att de, trots gällande coronarestriktioner, fann det nödvändigt att demonstrera mot att Sverige övar sig på att försvara sig mot minering av vårt territorialvatten.

English version.

We need to exercise our defence with NATO more often

The major part of the Swedish peace movement is serious. Its members do not hesitate to criticise Russia for its war against Ukraine and for carrying out large offensive military exercises targeting Sweden and other countries around the Baltic Sea.

But then there is a fraction whose members farcically enough call themselves peace activists despite their support of Russia’s war against Ukraine, Communist China’s aggressions against Taiwan and North Korea’s nuclear missile programs.

In a letter to the newspaper Sydöstran  on March 23, representatives of this small fraction boast about demonstrating against the Swedish Navy exercising, with other countries, on how to clear its territorial waters from mines laid out by an aggressive country.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.