En förstärkning av vårt försvar är den bästa fredsstrategin

I korthet: Det här inlägget utgörs av en insändare som publicerades i Ystads Allehanda 26/1 2021, länk här. Insändaren är en replik på en annan insändare av två desinformatörer från Folk och Fred. Folk och Fred är som bekant en facebookgrupp bestående av i första hand små kremliner som sprider Kremls desinformation och lögner. Det är de vanliga misstänkta vilket den säkerhetspolitiske experten Patrik Oksanen visat bl.a här.

Summary in English: This post is a letter to a Swedish newspaper. The letter is a reply to another letter sent by two members of a pro-Kremlin organisation, or rather a facebook group whose members are trying very hard to be to be taken seriously.

Två medlemmar av facebookgruppen Folk och fred beklagar sig, i en insändare 14 januari, över utebliven uppmärksamhet från media. Det är klart att det ska uppmärksammas att det har bildats ett”nätverk” vars främsta syfte är att påverka opinionen i Kremls favör.

Folk och Fred säger sig vara både freds- och miljöaktivister. Men istället för att samarbeta med den tyska miljörörelsen så motarbetar man dess målsättningar och vill göra Tyskland mer beroende av ryskt fossilt bränsle.

Folk och Fred vill ge OSSE uppdrag som sköts bättre av andra organisationer och strukturer. Det är kontraproduktivt och slöseri med OSSE:s resurser. Istället borde Folk och fred stödja det svenska ordförandeskapet i dess ansträngningar att till exempel få de krigförande parterna i Ukraina att bereda OSSE:s observatörer tillträde till hela Donbas och samtliga gränsövergångar mellan Ryssland och Ukraina. Idag får OSSE enbart tillträde till två av tolv officiella gränsövergångar mellan länderna.

Om Folk och fred verkligen vill se en varaktig fred i Ukraina borde organisationen uppmana Ryssland att dra tillbaka sina trupper samt upphöra med ockupationen av Krym. Men det kommer inte att ske. Majoriteten av medlemmarna i Folk och fred stödjer nämligen Rysslands illegala annektering av Krym. Alltså en annektering som skedde med vapenmakt.

Folk och fred motsätter sig även att vi återställer vår försvarsförmåga som urholkats sedan Kalla krigets slut men talar tyst om den ryska massiva upprustning som skett sedan Putin blev president. Detta trots att landet inte har varit utsatt för något externt hot sedan Sovjets kollaps. Georgier och ukrainare vet av bitter erfarenhet att den ryska upprustningen har offensiva syften.

Putin betraktar Sovjets kollaps, då miljoner människor blev fria, som 1900-talets största geopolitiska kollaps, alltså värre än andra världskriget som tog cirka 30 miljoner Sovjetmedborgares liv. De baltiska länderna har dragit lärdom av historien och ökat sina försvarsförmågor samt blivit medlemmar i Nato. Ett svenskt Natomedlemskap försvårar ytterligare Putins ambitioner att återerövra Baltikum och bevara freden i Östersjön.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.