En debattartikel för mycket.

I korthet: Sverigedemokraterna har problem. Vid olika slags kriser får partier som innehar regeringsmakten extra mycket uppmärksamhet och utrymme i media. Det leder ofta till stigande opinionssiffror för dessa partier men dalande opinionssiffror för oppositionspartier. Sverigedemokraterna har drabbats av detta och därför skickar deras riksdagsledamöter och europaparlamentariker in mer eller mindre seriösa debattartiklar till tidningarna. Ett exempel är denna. Min reaktion publicerades i Sydsvenskan den 18 april här.

Opinionsfallet under Coronakrisen tycks gå Sverigedemokraterna på nerverna. Deras riksdagsledamöter och EU-parlamentariker skickar därför in mer eller mindre välgrundade debattartiklar till tidningarna. Ett exempel på detta är europaparlamentarikern Jessica Stegruds debattinlägg i Sydsvenskan.

I artikeln går hon till storms mot EU som påstås inte ha agerat snabbt eller effektivt nog till skillnad från de enskilda länderna som har agerat kraftfullt. Det framgår inte tydligt av Stegruds något grumliga artikel på vilka områden EU brister. Men hon nämner sjukvården, gränsskyddet och bristen på beredskapslager.

Om det är på sjukvårdsområdet så sparkar hon in en öppen dörr eftersom medlemsländerna, enligt Fördraget om EU:s funktionssätt, har oinskränkt beslutanderätt inom detta område. EU har alltså inget att säga till om hur den svenska sjukvårdens resurser används. Angående gränsskyddet, så har varje land enligt Schengenkonventionen, möjlighet att införa gränskontroller om så krävs för allmän ordning och staters säkerhet.  

Angående vårt beredskapslager, så avskaffade vi själva det efter Kalla Krigets slut. Finland, som blev EU-medlem samtidigt som vi, beslöt att behålla sitt. EU ställer alltså inga hinder i vägen för medlemsländerna att bygga upp dylika lager.

Stegrud föreslår också att medlemsländerna ska sprida kunskap och samarbeta för utvecklandet av vaccin m.m. Det är just det och mycket annat som EU gör för att stödja medlemsländernas ekonomier vilket framgår av EU-kommissionens hemsida (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.