Socialistisk politik har förstört Venezuela

Insändare i Sydöstran 11/7 2019 som replik på en insändare av diktaturkramare från svensk-kubanska föreningen.

Ulf Bjerén har i någon insändare berömt sig för sina förargelseväckande inlägg. Det är fel. I själva verket så är hans insändare mycket värdefulla.

Den som undrar över utvecklingen i världen kan med fördel läsa Ulf Bjeréns insändare och sedan dra slutsatsen att det förhåller sig precis tvärtom mot vad han påstår. När han till exempel hävdar att Ukraina styrs av en ny-nazistisk junta som förföljer den rysktalande minoriteten, så kan vi konstatera att Ukraina nu inte bara har en judisk premiärminister utan även en judisk president med ryska som modersmål.

På samma sätt förhåller det sig med Venezuela. Det är inte fallet i oljepriser eller amerikanska sanktioner som har försatt landet i kris. Till skillnad från andra oljeberoende länder så är Venezuela i recession sedan 2012, ett år före nedgången i oljepriserna och fem år före USA införde några ekonomiska sanktioner mot landet.

Krisen är hemmagjord och grundar sig i de vansinniga socialistiska planer som sjösattes redan av Chavez vilka har inneburit nationaliseringar, kollektiviseringar av jordbruket, urholkningar av äganderätten kraftigt minskad produktion och hyperinflation. Valutakontroller och prisregleringar har inte lett till någon förbättring, tvärtom.

Urholkningen av mänskliga fri- och rättigheter började redan under Chavez men har förvärrats under Maduro som vägrade acceptera valförlusten 2015. Genom manipulation av författningen, tillsättning av en författningsstridig valkommission och manipulation av valet 2018 sitter Maduro fortfarande kvar. Valet 2018 bojkottades av stora delar av oppositionen eftersom oppositionskandidater fängslats eller på andra sätt hindrats från att deltaga i valen. Skurkstater som Ryssland, Iran och Nordkorea har givetvis erkänt valresultatet.

Nedbrytningen av fria och oberoende institutioner samt kränkningen av mänskliga fri- och rättigheter är imponerande även i ett internationellt perspektiv och Venezuela betraktas nu tillhöra ett av de 30 minst fria länderna i världen. Hur den brutala regimen slår ner på sina kritiker har nyligen uppmärksammats av FNs Höga Kommissionär för mänskliga rättigheter. Hon kunde bekräfta att tortyr och avrättningar drabbar de som misshagar regimen.

Kränkningar av mänskliga rättigheter är dock inget som stör Ulf Bjerén och hans medförfattare. De tillhör en förening vars syfte är att försvara en diktatur som förslavat sitt folk och dagligen kränker dess mänskliga rättigheter.

Den som vill läsa mer om utvecklingen i Venezuela med angivande av källor kan titta här: https://gubbdjavel.com/2019/02/28/how-socialism-destroyed-venezuela/

Mats Marcusson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.