Ekis Ekman om Agneta Norberg, yttrandefrihet och Världsbankens rekommendationer avseende expropriation.

I en, till och med för henne, ovanligt verklighetsfrämmande artikel så hävdar Ekis Ekman att SvD hotar yttrandefriheten när tidningen inte tar in Stina Oscarssons intervju av den kända kremlinen och foliehatten Agneta Norberg. Ekmans uppfattning om yttrandefrihet tycks innebära att tidningar och media som ännu inte är nationaliserade bör fråntas möjligheten att själva välja sitt material.

SvD har låtit Stina Oscarsson intervjua en rad personer med provokativa åsikter. Intervjun med Agneta Norberg ströks eftersom SvD inte ansåg att den höll måttet vilket framgår av SvDs Idé- och debattredaktör Elsa Westerstads tweet nedan:

Elsa Westerstad om varför Norbergintervjun inte kom in

Agneta Norbergs roll som Kremls språkrör har belysts av bl.a. Patrik Oksanen i hela Hälsingland:   Som replik på det skrev Norberg på den ryssvänliga hemsidan Newsvoice bl.a. det här:

”Vi som är gamla nog minns det ohyggliga kriget i Korea som resulterade i att landet delades. Dess södra del styrs av USA:s marionettregimer den ena brutalare än den andra. USA ockuperar idag Sydkorea med 106 militära installationer och har idag färdigställt en militärbas på den lilla ön Jeju, söder om Sydkorea.”

Jodå, hon menar att USA ockuperar Sydkorea som styrs av en brutal regim. Att Sydkorea sedan länge är demokratiskt och att dess medborgare åtnjuter fullständiga mänskliga fri- och rättigheter låtsas människan inte om. Nordkorea tycks vara ett föregångsland eftersom det styrs av en kommunist. Att Norberg också anser att USA låg bakom 9/11 och att den amerikanska månlandningen var en bluff visade jag här.

Denna människa beskriver Ekis som en fredsaktivist som mottagit flera priser med insikt i vapenindustrin. Att Norberg enbart demonstrerar mot NATO eller USA, att priserna utdelats av vänner inom den ryssvänliga ”fredsrörelsen” samt att hennes insikt i vapenindustri begränsas till litteratur som ensidigt kritiserar USA, struntar Ekis Ekman i.

Ekis Ekman har tidigare anklagat media för att ge en skev bild av utvecklingen i Venezuela och bedriva krigsjournalistik. Hennes egna reportage, som finns i Aftonbladet Kultur (var annars), framhåller naturligtvis omvärldens sanktioner mot Maduroregimen som den avgörande faktorn bakom landets katastrofala utveckling. För en mer saklig bild se mitt inlägg här.

Ekis Ekman har även tidigare kommit med alternativa versioner av verkligheten. I Metro tycks hon påstå att Internet är fritt på Kuba. Men enligt organisationen Freedom House som årligen undersöker tillgängligheten till Internet i olika länder, så är Kuba alltså inte fritt i detta avseende heller.

Det är långt ifrån det enda exemplet på vilken oortodox verklighetsuppfattning Ekis Ekman har. I en annan artikel i Metro hävdar Ekis Ekman att Världsbanken i en rapport förespråkar expropriation av land i Sydafrika:

ekis om expropriering

Jag bortser från hennes något märklig definition av demokrati.

Nu har jag bara läst rapporten 5 gånger så jag kan ju ha fel men såvitt jag kan läsa så anser Världsbanken tvärtemot att expropriation motverkar investeringar och tillväxt. Jag har hittat åtta ställen i rapporten där expropriation nämns. De finns nedan.

1.       Krav på expropriation ger anledning till oro om urholkade äganderätter.  Väl definierade och skyddade äganderätter är nödvändiga för ekonomisk tillväxt.  

ekis om expropriering_2

2.       Rädsla för expropriation dämpar investeringsviljan.

ekis om expropriering_3

3.       Planer på expropriation urholkar värdet på tillgångarna.

ekis om expropriering_4

4.       Hot om expropriation skapar osäkerhet om framtida inkomster och välstånd.

ekis om expropriering_5

5.       Kraven på expropriation leder till sänkt investeringsvilja hos jordbruksföretagen.

ekis om expropriering_6

6.       Expropriation motverkar direktinvesteringar från utlandet.  

ekis om expropriering_7

7.       Risk för att expropriation kan urholka bankers tillgångar och medverka till finansiell instabilitet.

ekis om expropriering_8

8.       Här kommer den sista. Som synes så rekommenderar Världsbankens medarbetare beslutsfattarna att låta representanter från den privata sektorn deltaga i ex-ante utvärderingar av politiska åtgärder inklusive expropriation.

ekis om expropriering_9

Som jag nämnde ovan så har jag bara läst rapporten fem gånger så jag kan ju ha missat att Världsbanken faktiskt förespråkade expropriation som Ekis Ekman hävdar i sin kolumn i Metro. Jag vore tacksam om någon läsare kunde visa mig att jag har fel om Världsbankens rapport och därmed om hennes påstående om den. Om inte så står min uppfattning om hennes oortodoxa verklighetsuppfattning fast.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.