Varning för rysk mainstreammedia

Om tjafs med en massmordsförnekare som lutar sig på RT och Sputnik.

Ulf Bjeréns varning (13/6) om fake news från mainstreammedia, (MSM) bör tas på allvar. Men det är viktigt att skilja på olika MSM. I Ryssland består MSM nästan helt av statskontrollerad media som styrs av Kreml.

Endast några fria dagstidningar och en TV-kanal som kan betecknas som obundna och där det bedrivs journalistik istället för propaganda och fabricerande av lögner. Eftersom Kreml ogillar kritiskt granskande journalistik som avslöjar missförhållanden i det egna landet, krigföringen i Donbas och förföljelser av tatarer på det illegalt annekterade Krym, så satsas stora resurser på de statskontrollerade medier som etablerats utomlands för att ge en mer positiv bild av Ryssland.

Två sådana har särskilt uppmärksammats p.g.a. de lögner som sprids av dem. Den ena är Russia Today (RT) som fick utstå massiv kritik efter att ha fabricerat bilder på ett tremånaders spädbarn som påstods ha korsfästs av ukrainska soldater. Till slut tog RT tillbaka och erkände att man ljugit.

En av många som vittnat om RTs arbetsmetoder är dess forna ankare Liz Wahl som begärde avsked under pågående TV-sändning för att hon mådde illa av att arbeta på en TV-station där arbetet gick ut på att fabricera och sprida lögner om utvecklingen i Ukraina.

Förutom RT kan även Sputnik nämnas som till dags dato bl.a. har förmedlat runt 10 olika versioner om det malaysiska passagerarplan som sköts ned av rysk militär i luftrummet ovanför den ockuperade delen av Donbas. De flesta av oss som har växt upp här i länder med fri och oberoende press och tillgång till offentliga källor har inga svårigheter att avfärda lögnerna från Kreml. Trots det så återges lögnerna i t.ex. insändare.

Jag ska ge ett exempel. Sputnik påstod 2015 att över en miljon flyktingar från Donbas hade begett sig till Ryssland. Den lögnen återfanns i en insändare i den här tidningen och i BLT i september 2015. En kontroll hos FN-organet UNHCR som för statistik över flyktingflöden visade dock att det riktiga antalet uppgick till ca 300 000 medan ca 1,8 miljoner hade flytt till den icke-ockuperade delen av Donbas.

Därigenom punkterades också lögnerna om att det var en konflikt mellan rysk- och ukrainsktalande befolkning. Även övriga grundlösa påståenden om statskupp i Ukraina m.m. har också avfärdats genom kontroll av fakta.

Mats Marcusson

1 thought on “Varning för rysk mainstreammedia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.