Illegala ockupationen av Krim har fördömts av FN

När massmordsförnekare drar ner byxorna på sig själva

Det är intressant att Bjerén anser att Putin bedriver lögnpropaganda eftersom denne offentligt har medgivit att de ”artiga gröna män” som besatte Krym 2014 var ryska trupper vilka de facto ockuperade Krym och omotiverat dödade en ukrainsk soldat. Därefter genomförde Ryssland, i strid mot internationell rätt, en folkomröstning där alternativet att stanna kvar i Ukraina inte fanns med som ett alternativ. ”Folkomröstningen” övervakades av rysk militär med utvalda valobservatörer från olika höger- och vänsterextrema partier vilka kunde bevittna hur valsedlarna lades ner i genomskinliga urnor.  Den illegala annexeringen av Krym har fördömts av FN.

Som bekant så har det genomförts tre demokratiska val i de delar av Ukraina som inte är ockuperade av Ryssland. Den demokratiskt valda regeringen leds av en judisk premiärminister vilket irriterar en del som i likhet med Bjerén upprepar Kremls lögner om att väst hjälpt fascister genomföra en statskupp.

Tjafset om en statskupp delas av högerextremister, bl.a. svenska nazistorganisationer, som påstår att en judisk konspiration ligger bakom skeendena i Ukraina. Eftersom Ukraina har en judisk premiärminister anser de sig ha fått vatten på sin kvarn.

Som bekant så finansierar Ryssland både höger- och vänsterextrema rörelser i Europa för sina syften. Grogrunden för samarbete mellan dessa rörelser är god då de har svårt att acceptera att globaliseringen inte bara har minskat fattigdomen och ökat levnadsstandarden globalt utan också lett till ökad spridning av liberala idéer om demokrati och mänskliga rättigheter. Gemensamt för ytterkantsrörelserna är deras djupa förakt för frihet och mänskliga rättigheter. Ett uttryck för detta var den famösa konferensen i Moldavien där den ryske fascisten Dugin deltog tillsammans med Sveriges mest kände förnekare av Pol Pots massmord, Jan Myrdal.

Mats Marcusson

1 thought on “Illegala ockupationen av Krim har fördömts av FN

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.