NATO för fred och trygghet

Mera NATO!

Värdlandsavtalet med Nato innebär inte att utländska trupper kan stationeras på svenskt territorium utan en inbjudan från regeringen. Inte heller finns det någon risk för att kärnvapen skulle placeras här, lika lite som det finns kärnvapen i Danmark eller Norge.

Ändå upprepar oseriösa Natomotståndare dessa lögner och hävdar att ett medlemskap i sig skulle innebära krigsförberedelser. En mer seriös debatt bör ta sin utgångspunkt i det försämrade säkerhetsläget. Ryssland förbereder sig inte bara för krig, utan för som bekant krig i Ukraina.

Även i Östersjön och Baltikum har det ryska uppträdandet blivit mer aggressivt. Det är mot denna bakgrund som opinionen för ett svenskt medlemskap ska ses. Precis som flera tidigare öststatsländer ansökte om medlemskap för att öka sin säkerhet bör Sverige göra detsamma.

Mats Marcusson

1 thought on “NATO för fred och trygghet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.