Ekonomisk utveckling är bra även för outbildade

Det är positivt att romska rumäner tack vare den ökade rörligheten inom EU kan söka sig till Sverige. Varken det eller Rysslands ockupation av Ukraina har dock med den ekonomiska krisen att göra. Allt åt alla Malmö (14/9) har även missuppfattat orsakerna till dagens ekonomisk-politiska situation.

Medan ekonomiska kriser kan förvärras eller mildras genom stabiliseringspolitik, påverkas den ekonomiska utvecklingen på längre sikt av politik som ger människor incitament att spara, investera, utbilda sig, starta företag och bedriva handel.

Över tiden har den teknologiska utvecklingen ökat levnadsstandarden globalt. Att massarbetsplatserna i Sverige minskar beror på en hög produktivitetsutveckling inom industrin i kombination med en högre inkomstelasticitet för tjänster och en ökad konkurrens från andra länder.

Samtidigt medför teknologisk utveckling i kombination med en ökad globalisering att företags produktionsprocesser kan delas upp och lokaliseras på platser enligt dessas komparativa fördelar. Därför lokaliseras forskning och utveckling där tillgången på högt kvalificerad arbetskraft är god. De som pläderar för att behålla massarbetsplatserna i Sverige pläderar också för att vi ska sänka våra löner och vår levnadsstandard.

Istället bör strukturomvandlingen fortsätta vilket leder till högre inkomster. Dessa ökade inkomster kommer då att leda till ökad efterfrågan på tjänster och vidare till en ökad efterfrågan på arbetskraft även utan specifika tekniska kunskaper.

Det är svårt att veta vad Allt åt alla egentligen vill eftersom de inte föreslår något alternativ. Men att bevara massarbetsplatser i en värld där utbildning får allt större betydelse för vår välfärd och inkomstfördelning leder fel.

Inte heller flyktingvågen från Syrien orsakades av en ekonomisk kris utan beror på den syriska regimens brutala svar på krav på ökade fri- och rättigheter i samband med den arabiska våren. Denna kris förvärrades av terrororganisationen IS.

Mats Marcusson

2 thoughts on “Ekonomisk utveckling är bra även för outbildade

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.