Ryssland har redan inlett krig i Europa

Genom att titta på Russia Today eller läsa Sputnik News kan man få en lika skev verklighetsuppfattning som Jan Fredriksson (JF) ger uttryck för i sin debattartikel (18/5). I den upprepas påståenden som ofta förekommer i den ryska desinformationskampanjen. Ett vanligt förekommande tema i denna är att Natos utökning är ett led i en aggressiv kampanj mot Ryssland. I själva verket var det ju så att demokratiskt valda regeringar i Östeuropa och i forna Sovjet ansökte om medlemskap i Nato efter Sovjetunionens sammanbrott. Varför de ansökte torde vara uppenbart för de flesta.

Orsaken till denna konflikt, som JF kallar det, är Rysslands olagliga annektering av Krim och ockupation av östra Ukraina. I det läget är det inte konstigt att Nato höjer sin beredskap och övar försvarsförmågan i de östliga medlemsländerna där befolkningarna har 45 års dåliga erfarenheter av den sovjetiska ockupationsmakten.

Den politiska lösning som JF efterfrågar är ganska enkel att genomföra. Det räcker med att Ryssland drar tillbaka sina trupper från Donbassregionen i Ukraina, återlämnar Krim till Ukraina, slutar att kränka sina grannländers territorier och friger den estniske gränsvakt som kidnappats av rysk säkerhetstjänst.

Detta kommer troligen inte att hända. Det är inte heller särskilt troligt att Ryssland avbryter sin militära upprustning, upphör med militära övningar i vårt närområde eller på övrigt sätt bidrar till en avspänning. Snarare tvärtom. Därför bör vi öka vår försvarskapacitet och ansöka om medlemskap i Nato.

Mats Marcusson

1 thought on “Ryssland har redan inlett krig i Europa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.