Stå upp mot Putin

De som hävdar att en ökning av den svenska försvarsförmågan och ett medlemskap i NATO skulle öka osäkerheten i Östersjön har blandat ihop orsak och verkan. Det som sker i Östersjön hänger ihop med det som sker i Ukraina.  Den gemensamma nämnaren är den ökade ryska aggressionen.

Den ökade osäkerheten i vårt närområde beror på den ökade ryska aggressionen som har tagit sig uttryck genom bl.a. kränkningar av luftrum och territorialvatten och ockupationen av Ukraina. Putin har hittills inte påverkats av sanktionerna mot Ryssland. Militärt bistånd till Ukraina skulle däremot skicka en viktig signal till Ryssland.

Utan militärt stöd till Ukraina är risken stor att Putin inte stannar i Ukraina utan även försöker införliva åtminstone områden med rysktalande befolkning i Baltikum. I detta läge får Sverige enligt solidaritetsklausulen i Lissabonfördraget inte vara förhålla sig passivt. Därför har Ryssland incitament att i förväg förhindra detta med militärt våld.

Av ovanstående kan man dra tre slutsatser. För att minska osäkerheten i Östersjön bör Sverige kraftigt öka sin militära förmåga att stå emot ett ryskt anfall. Det tar tyvärr lång tid att återställa försvarsförmågan. Därför bör Sverige söka medlemskap i NATO. Den tredje slutsatsen är att Sverige tillsammans med EU och USA bör förse Ukraina med vapen och militär expertis för att kunna försvara sitt territorium. Ett starkt ukrainskt försvar bidrar till att öka säkerheten i Baltikum och Östersjön.

1 thought on “Stå upp mot Putin

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.