Lögner av Maj Wechselmann i Aftonbladet Kultur om varför ABF stoppade rysk propaganda

Nedanstående artikel tog inte Aftonbladet Kultur in….

Opinionstryck stoppade den ryska propagandan om Odessa

Maj Wechselmann m.fl., 19/2, ljuger om varför ABF i Helsingborg ställde in föredraget om Odessa. Föredraget ställdes in efter att en stor opinion skickat mäjl och ringt till ABF samt även twittrat om arrangemanget. ABF i Helsingborg kollade upp arrangören och Oleg Muzyka. De frågade om han företrädde någon organisation och om han var medlem i någon odemokratisk och/eller fascistisk/rasistisk organisation. Svaret var nej på dessa frågor men ABF kollade för säkerhets skull upp Oleg på egen hand. Eftersom Oleg är medlem i ryska Rodina som är ett extremistiskt parti som bl.a. velat förbjuda judiska organisationer i Ryssland så bestämde sig ABF för att ställa in arrangemanget. Det samma gjorde ABF i Malmö. Beslutet togs av ABF själva.

Wechselmanns påstående och insinuationer om att det inställdes efter påtryckningar av politiker är en ren lögn.  ABF låter inte politiker bestämma över sina arrangemang. Det är heller inte sant att det var ABF som bjöd in Oleg Muzyka. ABF kontaktades av Donbassföreningen Malmö. Dess existens utgörs av en facebooksida vars texter verkar vara översatta till svenska från ryska med hjälp av Google translate.

ABF håller yttrandefriheten högt och har inget emot att organisera debatter så att olika ståndpunkter får komma till tals. Det innebär dock inte att ABF måste upplåta sina lokaler så att medlemmar i odemokratiska extremistpartier får framföra den ryska versionen av de tragiska händelserna i Odessa.

Wechselmann m.fl. insinuerar också att den judiska församlingen i Odessa är rädd för anhängarna till den ukrainska regeringen. Den som läser The Jewish Forwards nätupplaga från den 12 maj 2014, http://forward.com/articles/198057/odessa-jews-lay-low-as-chaos-engulfs-ukraine-oasis/, har möjlighet att sätta Wechselmanns återgivning av tidningstexten i ett riktigt sammanhang. Det framgår av tidningen att händelserna den andra maj ökade osäkerheten och att den judiska församlingen vidtog säkerhetsåtgärder. Det påstås inte att anhängare till den legitima regeringen i Ukraina skulle ha hotat eller trakasserat den judiska församlingens medlemmar i Odessa. Däremot refereras till fyra attacker i Kiev samt försök till mordbrand av synagogor i östra Ukraina. Kanske där den av Putin tillsatte ledaren för ”folkrepubliken” DNR kallat regeringen i Kiev för ”eländiga judar”.

 Det här är inte första gången Wechselmann m.fl. deltar i det ryska desinformationskriget. Det får de gärna göra. I Sverige. I Ryssland hade de inte fått uttrycka någon avvikande mening.

Mats Marcusson

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.